22. 2. 2020  9:14 Etela
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Alexander Čaus, DrSc.
Identifikační číslo: 4162
Univerzitní e-mail: alexander.caus [at] stuba.sk
 
Profesor DrSc. - Katedra zlievarenstva a práškovej metalurgie (UVTE MTF)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     
Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Povrchové pretavovanie a legovanie rýchloreznej ocele s použitím lasera
Autor: Ing. Juraj Vidlička
Pracoviště: Ústav výrobných technológií (MTF)
Vedoucí práce: prof. Ing. Alexander Čaus, DrSc.
Oponent:Ing. Martin Bajčičák, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Povrchové pretavovanie a legovanie rýchloreznej ocele s použitím lasera
Abstrakt:Spracovanie materiálov laserom sa čím ďalej tým viac dostáva do popredia v tepelnom spracovaní materiálov. Mojim cieľom v diplomovej práci je zhodnotiť zmeny vlastností a štruktúrne zmeny rýchloreznej ocele po legovaní a povrchovom pretavovaní laserom. V prvej časti práce je objasnený princíp lasera a jeho využitie. Tiež sa v tejto časti práca zaoberá rýchloreznými oceľami, ich vlastnosťami, zložením a opotrebovaním. Druhá časť práce sa venuje metódam povrchovej úpravy materiálov. V tretej časti je opísaná realizácia povrchového pretavenia rýchloreznej ocele triedy STN 41 9830, konkrétne dvoch vzoriek, z ktorých jedna bola pred pretavovaním kalená a trojnásobne popúšťaná, a druhá bola žíhaná. V záverečnej časti práce je vyhodnotený experiment a jeho prínos.
Klíčová slova:laser, pretavovanie, štruktúra

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně