17. 10. 2019  2:44 Hedviga
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Alexander Čaus, DrSc.
Identifikačné číslo: 4162
Univerzitný e-mail: alexander.chaus [at] stuba.sk
Univerzitný e-mail: alexander.caus [at] stuba.sk
 
Profesor DrSc. - Katedra zlievarenstva a práškovej metalurgie (UVTE MTF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Povrchové pretavovanie a legovanie rýchloreznej ocele s použitím lasera
Autor: Ing. Juraj Vidlička
Pracovisko: Ústav výrobných technológií (MTF)
Vedúci práce: prof. Ing. Alexander Čaus, DrSc.
Oponent:Ing. Martin Bajčičák, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Povrchové pretavovanie a legovanie rýchloreznej ocele s použitím lasera
Abstrakt:Spracovanie materiálov laserom sa čím ďalej tým viac dostáva do popredia v tepelnom spracovaní materiálov. Mojim cieľom v diplomovej práci je zhodnotiť zmeny vlastností a štruktúrne zmeny rýchloreznej ocele po legovaní a povrchovom pretavovaní laserom. V prvej časti práce je objasnený princíp lasera a jeho využitie. Tiež sa v tejto časti práca zaoberá rýchloreznými oceľami, ich vlastnosťami, zložením a opotrebovaním. Druhá časť práce sa venuje metódam povrchovej úpravy materiálov. V tretej časti je opísaná realizácia povrchového pretavenia rýchloreznej ocele triedy STN 41 9830, konkrétne dvoch vzoriek, z ktorých jedna bola pred pretavovaním kalená a trojnásobne popúšťaná, a druhá bola žíhaná. V záverečnej časti práce je vyhodnotený experiment a jeho prínos.
Kľúčové slová:laser, pretavovanie, štruktúra

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene