26. 10. 2020  11:34 Demeter
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Alexander Čaus, DrSc.
Identifikačné číslo: 4162
Univerzitný e-mail: alexander.caus [at] stuba.sk
 

Kontakty     Výučba     
     
Publikácie     
     
Vedené práce
     
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:Vplyv boridovania na opotrebovanie stopkových fréz
Autor:
Ing. Peter Jankovič
Pracovisko:
Ústav výrobných technológií (MTF)
Vedúci práce: prof. Ing. Alexander Čaus, DrSc.
Oponent:prof. Ing. Ivan Baránek, CSc.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

Názov práce:
Vplyv boridovania na opotrebovanie stopkových fréz
Abstrakt:
Diplomová práca je zameraná na vplyv boridovania na opotrebovanie stopkových fréz. Pre experiment sú k dispozícii dve čelné stopkové frézy priemeru 6 mm, z ktorých je jedna nepovlakovaná a druhá je chemicko - tepelne upravená nanesením tenkej boridickej vrstvy. Teoretická časť práce je zameraná na spracovanie literatúry z oblasti frézovania, opotrebovania rezného klina a opotrebovania všeobecne, ako aj oblasti boridovania. Praktická časť sa zaoberá samotným návrhom experimentu, teda návrhom materiálu nástroja, voľbou stroja, rezných podmienok atď. Po návrhu experimentu nasleduje jeho realizácia. Cieľom tejto práce je porovnanie veľkostí opotrebovania obidvoch fréz z hľadiska vplyvu nanášania boridických vrstiev na tieto nástroje.
Kľúčové slová:
frézovanie, opotrebenie, boridovanie, stopková fréza

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene