Feb 18, 2020   8:02 a.m. Jaromír
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Peter Grgač, CSc.
Identification number: 4174
University e-mail: peter.grgac [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Institute of Materials (MTF)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Analysis of damaged light bulbs with tungsten fiber
Written by (author): Ing. Denis Seres
Department: Institute of Materials (MTF)
Thesis supervisor: prof. Ing. Peter Grgač, CSc.
Opponent:doc. Ing. Martin Kusý, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Analýza poškodených žiaroviek s volfrámovým vláknom
Summary:Bakalárska práca sa v teoretickej časti zaoberá všeobecným fungovaním klasických žiaroviek, žiariviek a aj LED svietidiel. Charakterizuje volfrám ako prvok a jeho nevyhnutnosť pre fungovanie klasickej žiarovky. Teoretická časť skúma fyzikálny princíp fungovania svetla a aj spôsob výroby klasickej žiarovky. Teoretické poznatky pomáhajú v praktickej časti k pochopeniu problému. Praktická časť sa zaoberá výskumom vnútra žiarovky a snaží sa zistiť príčinu poškodenia. Každá žiarovka bola podrobená mikroskopickej analýze, konkrétne jej jadro. Podľa toho sme sa pokúsili určiť, čo mohlo byť dôvodom, že žiarovka prestala svietiť. Príčiny poškodenia jednotlivých vlákien sa líšili. Na záver bol vyhodnotený celý výskum a boli zhodnotené prínosy tejto práce.
Key words:Volfrám, Vlákno, Prívodný drôt, Žiarovka, Banka

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited