Feb 18, 2020   7:26 a.m. Jaromír
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Peter Grgač, CSc.
Identification number: 4174
University e-mail: peter.grgac [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Institute of Materials (MTF)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Analysis of pressed bearing cages made of steel tubes
Written by (author): Ing. Imrich Pavúček
Department: Institute of Materials (MTF)
Thesis supervisor: prof. Ing. Peter Grgač, CSc.
Opponent:Ing. Marián Drienovský, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Analýza lisovaných ložiskových klietok vyrobených z oceľových rúrok
Summary:Cieľom bakalárskej práce je analyzovať klietky na ktorých vznikli praskliny pri pretvorení samotnej rúrky do tvaru ložiskovej klietky, podrobiť materiál metalografickému skúmaniu a samotné porovnanie štruktúry dvoch používaných materiálov. Bakalárska práca pozostáva z šiestich kapitol. V prvej kapitole sa pojednáva o oboznámení s rozdelením valivých ložísk, ako aj o druhoch materiálov používaných pri výrobe ložísk. Sú použité základné rozdelenia ložísk a vyobrazené ich nákresy a fotografie. V druhej kapitole je popísaná ložisková klietka, materiály používané na výrobu klietok a spôsoby použitia klietok v strojárstve. Tretia kapitola je venovaná spôsobu výroby oceľových rúrok, ktoré sa používajú na výrobu ložiskových klietok, ale aj ako polotovar na výrobu ložiskových krúžkov. Štvrtá kapitola opisuje princíp a technológiu výroby ložiskovej klietky lisovaním rúrok do formy. Pri tomto spôsobe výroby vzniká problém s trhlinami na pretvorenej rúrke do tvaru klietky. V piatej kapitole sa pojednáva o metalografickom skúmaní materiálu poškodených klietok a vyobrazenie fotografií skúmaných materiáloch. Šiesta kapitola je zhodnotenie dosiahnutých výsledkov. Dôležitý poznatok je, že tento jav praskania klietky pri pretvorení nastáva len u jedného dodávateľa oceľových rúrok a preto bolo vykonané porovnanie mikroštruktúry ocele z rúry na ktorej sa vytvárajú praskliny a ocele od druhého dodávateľa, ktorá nejaví žiadne nedostatky, alebo problémy.
Key words:rastrovacia elektrónová mikroskopia, prasklina, svetelná mikroskopia, ložisko, ložisková klietka, mikroštruktúra

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited