Feb 27, 2020   6:08 a.m. Alexander
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Peter Grgač, CSc.
Identification number: 4174
University e-mail: peter.grgac [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Institute of Materials (MTF)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Analysis of damaged circular saw blade
Written by (author): Bc. Martin Néma
Department: Institute of Materials (MTF)
Thesis supervisor: prof. Ing. Peter Grgač, CSc.
Opponent:Ing. Matej Pašák, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Analýza poškodeného pílového kotúča
Summary:Cieľom bakalárskej práce bolo analyzovať použitý poškodený pílový kotúč. Teoretická časť práce sa venuje charakteristike pílových kotúčov a ich použitiu v priemysle, materiálom používaných na výrobu pílových kotúčov a technológiám výroby pílových kotúčov. V experimentálnej časti sa nachádza fotografická dokumentácia rôznych typov poškodení, ktoré na pílovom kotúči vznikli, príprava vzorky pre metalografickú analýzu a snímky vyhotovené pomocou svetelnej mikroskopie. Podľa nich sme sa pokúsili určiť, čo mohlo byť dôvodom poškodenia pílového kotúča. Záverečná časť sa zameriava na zhrnutie dosiahnutých výsledkov analýzy.
Key words:pílový kotúč, poškodenie, spekané karbidy, spájkovanie, nástrojová oceľ

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited