Feb 18, 2020   7:39 a.m. Jaromír
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Peter Grgač, CSc.
Identification number: 4174
University e-mail: peter.grgac [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Institute of Materials (MTF)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Analysis of damage surface electric contacts.
Written by (author): Ing. Radovan Sloboda
Department: Institute of Materials (MTF)
Thesis supervisor: prof. Ing. Peter Grgač, CSc.
Opponent:Ing. Ľudovít Kupča, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Analýza poškodenia povrchov elektrických kontaktov
Summary:ABSTRAKT Cieľom diplomovej práce bolo teoretické oboznámenie sa s funkciami, druhmi a konštrukčným zložením ističov. Okrem popisu ističov boli detailnejšie popísané druhy materiálov na výrobu kontaktov. Pre lepšiu predstavivosť vzniku opálenia kontaktov sa jedna z kapitol venuje fyzikálnym procesom pri práci kontaktov a ich vplyvu na povrch kontaktov. V experimentálnej časti sa robila makroskopická dokumentácia analyzovaných ističov a ich kontaktov. Okrem makroskopickej dokumentácie sa pripravovali a pozorovali vzorky kontaktov z analyzovaných ističov na riadkovacom elektrónovom mikroskope. V nasledujúcej časti sa pripravila vzorka na metalografickú analýzu pomocou svetelnej mikroskopie. Na záver bola robená semikvantitatívna chemická analýza vzoriek kontaktov. Výsledky týchto analýz ukazujú na poškodenie materiálu kontaktov vplyvom vysokých teplôt pri horení elektrického oblúka.
Key words:elektrický oblúk, mostíková erózia, materiály kontaktov


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited