Feb 17, 2020   2:19 p.m. Miloslava
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Peter Grgač, CSc.
Identification number: 4174
University e-mail: peter.grgac [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Institute of Materials (MTF)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Analysis of brake wheel of Škoda Felícia automobile
Written by (author): Ing. András Gábor
Department: Institute of Materials (MTF)
Thesis supervisor: prof. Ing. Peter Grgač, CSc.
Opponent:Ing. Peter Pinke, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Analýza brzdového kotúča z osobného automobilu Škoda Felícia
Summary:Bakalárska práca sa zaoberá makroskopickou a mikroskopickou analýzou brzdového kotúča z vozidla Škoda Felícia. V teoretickej časti je uvedený popis brzdovej sústavy, ako aj charakteristika a rozdelenie grafitických liatín. V nasledujúcej časti teoretickej práce je popísaná príprava vzorky pre mikroskopickú analýzu a popísaná metóda merania tvrdosti podľa Brinella. V prvej časti experimentálnej práce je uvedený popis brzdového kotúča v pôvodnom stave a v stave po rozrezaní. V druhej časti experimentálnej práce je popísaná mikroskopická analýza pripravenej vzorky. Ďalej sú uvedené namerané hodnoty tvrdosti vzorky podľa Brinella. V záverečnej časti bakalárskej práce sú zhrnuté dosiahnuté výsledky.
Key words:vozidlo, brzdový kotúč, vzorka, grafitická liatina, mikroskopická analýza


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited