Feb 18, 2020   7:52 a.m. Jaromír
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Peter Grgač, CSc.
Identification number: 4174
University e-mail: peter.grgac [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Institute of Materials (MTF)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Microscopic Analysis of the Wear of Interchangeable Sintered Carbide Plates after the Process of 100Cr6 Steel Turning
Written by (author): Ing. Ján Holič
Department: Institute of Materials (MTF)
Thesis supervisor: prof. Ing. Peter Grgač, CSc.
Opponent:Ing. Svätopluk Mečiar, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Mikroskopická analýza opotrebenia vymeniteľných doštičiek zo spekaných karbidov po sústružení ocele 100Cr6
Summary:Cieľom tejto diplomovej práce bola mikroskopická analýza opotrebenia vymeniteľných doštičiek zo spekaných karbidov. Práca sa skladá z dvoch častí, a to z teoretickej a z časti experimentálnej. Teoretická časť sa venuje prehľadu poznatkov z oblasti teórie sústruženia, spekaných karbidov, ich vlastností a oblasti využitia spekaných karbidov. Experimentálna časť sa zaoberá pozorovaním rezných doštičiek (vzoriek) firmy Sandvik, Kennametal, a Sumitomo s použitím riadkovacieho elektrónového mikroskopu. Analyzované vzorky rezných doštičiek boli v procese sústruženia použité dovtedy, až kým nedošlo k ich mechanickému poškodeniu a tým aj k zmene rezných vlastností.
Key words:sústruženie, rezné doštičky, povlaky, spekaný karbid, oceľ 100Cr6

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited