Jan 25, 2020   11:33 p.m. Gejza
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Pavol Štefánik, PhD.
Identification number: 41754
University e-mail: qstefanik [at] stuba.sk
 
External colleague - Institute of Materials (MTF)

Contacts     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Influence of orientation of short carbon fibres on thermal expansion of metal matrix composite
Written by (author): Ing. Vladimír Rau
Department: Institute of Materials (MTF)
Thesis supervisor: Ing. Pavol Štefánik, PhD.
Opponent:prof. Ing. Mária Dománková, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Vplyv orientácie krátkych uhlíkových vlákien na teplotnú rozťažnosť kompozitu s kovovou matricou
Summary:RAU, Vladimír: Vplyv orientácie krátkych uhlíkových vlákien ne teplotnú rozťažnosť kompozitu s kovovou matricou [Diplomová práca] - Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovo technologická fakulta so sídlom v Trnave, Ústav materiálov . -- Skolitel: Ing. Pavol Štefánik CSc - Trnava MTF STU ,2010. 60 s Kompozitný materiál s matricou na báze medenej zliatiny spevnený uhlíkovými vláknami bol pripravený metódou tlakovej infiltrácie a charakterizovaný z hľadiska svojej štruktúry a teplotnej rozťažnosti. Karbidotvorný prvkov Cr sa pridal do Cu matrice na zvýšenie pevnosti rozhrania. Orientácia krátkych vlákien v kompozite bola anizotropická. Vyššia orientácia vlákien sa pozorovala v rovine x-y. Teplotná rozťažnosť sa merala vo všetkých troch smeroch. Najnižšie hodnoty koeficientov teplotnej rozťažnosti sa namerali v smere y a najvyššie v smere z.
Key words:kompozitné materiály s kovovou matricou, uhlíkové vlákna, koeficient teplotnej rozťažnosti

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses via academic / university library for study, scientific, educational and information purposes only to university users (access check based on computer's IP address or on login and password).


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited