26. 9. 2020  20:48 Edita
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Pavol Štefánik, PhD.
Identifikační číslo: 41754
Univerzitní e-mail: qstefanik [at] stuba.sk
 
Externí spolupracovník - Ústav materiálov (MTF)

     
     
Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Diplomová práce
Název práce:
Vplyv orientácie krátkych uhlíkových vlákien na teplotnú rozťažnosť kompozitu s kovovou matricou
Autor:
Pracoviště:
Vedoucí práce:
Oponent:prof. Ing. Mária Dománková, PhD.
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:
Vplyv orientácie krátkych uhlíkových vlákien na teplotnú rozťažnosť kompozitu s kovovou matricou
Abstrakt:
RAU, Vladimír: Vplyv orientácie krátkych uhlíkových vlákien ne teplotnú rozťažnosť kompozitu s kovovou matricou [Diplomová práca] - Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovo technologická fakulta so sídlom v Trnave, Ústav materiálov . -- Skolitel: Ing. Pavol Štefánik CSc - Trnava MTF STU ,2010. 60 s Kompozitný materiál s matricou na báze medenej zliatiny spevnený uhlíkovými vláknami bol pripravený metódou tlakovej infiltrácie a charakterizovaný z hľadiska svojej štruktúry a teplotnej rozťažnosti. Karbidotvorný prvkov Cr sa pridal do Cu matrice na zvýšenie pevnosti rozhrania. Orientácia krátkych vlákien v kompozite bola anizotropická. Vyššia orientácia vlákien sa pozorovala v rovine x-y. Teplotná rozťažnosť sa merala vo všetkých troch smeroch. Najnižšie hodnoty koeficientov teplotnej rozťažnosti sa namerali v smere y a najvyššie v smere z.
Klíčová slova:
kompozitné materiály s kovovou matricou, uhlíkové vlákna, koeficient teplotnej rozťažnosti

Aktuální stupeň zveřejnění
 
zpřístupňování digitální rozmnoženiny školního díla prostřednictvím akademické / univerzitní knihovny na studijní, vědecké, vzdělávací a informační účely pouze uživatelům v rámci vysoké školy (kontrola přístupu na základě IP adres počítačů nebo prostřednictvím jména a hesla).


Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně