25. 5. 2020  4:42 Urban
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Pavol Štefánik, PhD.
Identifikačné číslo: 41754
Univerzitný e-mail: qstefanik [at] stuba.sk
 
Externý spolupracovník - Ústav materiálov (MTF)

     
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:
Vplyv orientácie krátkych uhlíkových vlákien na teplotnú rozťažnosť kompozitu s kovovou matricou
Autor:
Pracovisko:
Vedúci práce: Ing. Pavol Štefánik, PhD.
Oponent:
prof. Ing. Mária Dománková, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

Názov práce:
Vplyv orientácie krátkych uhlíkových vlákien na teplotnú rozťažnosť kompozitu s kovovou matricou
Abstrakt:
RAU, Vladimír: Vplyv orientácie krátkych uhlíkových vlákien ne teplotnú rozťažnosť kompozitu s kovovou matricou [Diplomová práca] - Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovo technologická fakulta so sídlom v Trnave, Ústav materiálov . -- Skolitel: Ing. Pavol Štefánik CSc - Trnava MTF STU ,2010. 60 s Kompozitný materiál s matricou na báze medenej zliatiny spevnený uhlíkovými vláknami bol pripravený metódou tlakovej infiltrácie a charakterizovaný z hľadiska svojej štruktúry a teplotnej rozťažnosti. Karbidotvorný prvkov Cr sa pridal do Cu matrice na zvýšenie pevnosti rozhrania. Orientácia krátkych vlákien v kompozite bola anizotropická. Vyššia orientácia vlákien sa pozorovala v rovine x-y. Teplotná rozťažnosť sa merala vo všetkých troch smeroch. Najnižšie hodnoty koeficientov teplotnej rozťažnosti sa namerali v smere y a najvyššie v smere z.
Kľúčové slová:
kompozitné materiály s kovovou matricou, uhlíkové vlákna, koeficient teplotnej rozťažnosti

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie digitálnej rozmnoženiny školského diela prostredníctvom akademickej/univerzitnej knižnice na študijné, vedecké, vzdelávacie a informačné účely len používateľom v rámci vysokej školy (kontrola prístupu na základe IP adries počítačov alebo prostredníctvom mena a hesla).


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene