26. 9. 2020  19:54 Edita
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Pavol Štefánik, PhD.
Identifikační číslo: 41754
Univerzitní e-mail: qstefanik [at] stuba.sk
 
Externí spolupracovník - Ústav materiálov (MTF)

Kontakty
     
     
Vedené práce
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Disertační práce
Název práce:
Multifázové intermetalické kompozity pripravené infiltráciou zmesi práškov Ni+\(Al_{2}\)\(O_{3}\) roztaveným hliníkom
Autor: Ing. Andrej Opálek, PhD.
Pracoviště:
Ústav materiálov (MTF)
Vedoucí práce: Ing. Pavol Štefánik, PhD.
Oponent 1:prof. Ing. Pavol Švec, PhD.
Oponent 2:prof. RNDr. Ján Dusza, DrSc.
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

Název práce:
Multifázové intermetalické kompozity pripravené infiltráciou zmesi práškov Ni+\(Al_{2}\)\(O_{3}\) roztaveným hliníkom
Abstrakt:Aluminidy niklu sa v poslednej dobe stali veľmi atraktívnymi materiálmi pre viaceré priemyselné odvetvia. Konvenčná výroba intermetalických zliatin s vysokým bodom tavenia, najmä NiAl a Ni3Al, je technologicky veľmi náročná. Riadená reakčná syntéza predstavuje inovatívny spôsob prípravy vysokotaviteľných aluminidov niklu už pri nižších teplotách (750-800 °C). Predložená práca je zameraná na optimalizáciu procesu prípravy a následný popis vlastností Ni-Al kompozitného materiálu, ktorý pozostával z multifázovej intermetalickej matrice spevnenej Ni a Al2O3 časticami. Ni-Al kompozity boli pripravené tlakovou infiltráciou Ni vzoriek (Ni jadro tvaru valčeka, čistý Ni prášok, zmes Ni a Al práškov, zmes Ni a Al2O3 práškov, výlisky vo forme tabliet so zložením Ni+Al2O3+Al a Ni+Al, ktoré boli spekané na vzduchu) roztaveným Al v ochrannej atmosfére argónu alebo na vzduchu. Podmienky infiltrácie sa nastavili na základe sledovania reakčnej syntézy na rozhraní Ni jadro/Al. V ďalšej časti sa práca zameriava na jav oxidácie, ktorý je možné efektívne využiť na modifikovanie procesu prípravy Ni-Al kompozitov, pretože dochádza k vytváraniu ochrannej oxidačnej vrstvy na povrchu častíc. Vplyv teplotnej oxidácie na priebeh reakcie Ni s Al bol sledovaný metódou DTA/TG. DTA analýza ďalej ukázala, že vytvorenie NiO vrstvy zabránilo spusteniu reakčnej syntézy, ktorá mala v argónovej atmosfére silný exotermický charakter. Pre výlisky (Ni+Al) žíhané na vzduchu sa exotermický vrchol znížil a rozšíril. Mikroštruktúra vzoriek analyzovaná metódami REM, EDS a XRD ukázala, že v atmosfére argónu vznikali prevažne fázy Ni3Al a NiAl, zatiaľ čo na vzduchu sa okrem NiO vytvorilo celé spektrum rôznych aluminidov niklu (Ni3Al, Ni5Al3, Ni2Al3, NiAl3 a NiAl). Získané výsledky poukazujú na to, že oxidácia Ni častíc účinne spomaľuje reakčnú syntézu, a tým umožňuje jej regulovanie. Dosiahnuté výsledky a poznatky z literatúry boli aplikované na prípravu kompozitu zo skeletov z Ni+Al2O3+Al práškov, ktoré boli infiltrované roztaveným Al. Jeho funkčnosť sa testovala na výfukovom ventile zážihového spaľovacieho motora, ktorý dokázal pracovať bez porušenia desiatky hodín.
Klíčová slova:
reakčná syntéza, tlaková infiltrácia, aluminidy niklu

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně