3. 6. 2020  14:47 Karolína
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Pavol Štefánik, PhD.
Identifikačné číslo: 41754
Univerzitný e-mail: qstefanik [at] stuba.sk
 
Externý spolupracovník - Ústav materiálov (MTF)

     
     
Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Dizertačná práca
Názov práce:
Multifázové intermetalické kompozity pripravené infiltráciou zmesi práškov Ni+\(Al_{2}\)\(O_{3}\) roztaveným hliníkom
Autor: Ing. Andrej Opálek, PhD.
Pracovisko: Ústav materiálov (MTF)
Vedúci práce:
Oponent 1:
Oponent 2:
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

Názov práce:
Multifázové intermetalické kompozity pripravené infiltráciou zmesi práškov Ni+\(Al_{2}\)\(O_{3}\) roztaveným hliníkom
Abstrakt:Aluminidy niklu sa v poslednej dobe stali veľmi atraktívnymi materiálmi pre viaceré priemyselné odvetvia. Konvenčná výroba intermetalických zliatin s vysokým bodom tavenia, najmä NiAl a Ni3Al, je technologicky veľmi náročná. Riadená reakčná syntéza predstavuje inovatívny spôsob prípravy vysokotaviteľných aluminidov niklu už pri nižších teplotách (750-800 °C). Predložená práca je zameraná na optimalizáciu procesu prípravy a následný popis vlastností Ni-Al kompozitného materiálu, ktorý pozostával z multifázovej intermetalickej matrice spevnenej Ni a Al2O3 časticami. Ni-Al kompozity boli pripravené tlakovou infiltráciou Ni vzoriek (Ni jadro tvaru valčeka, čistý Ni prášok, zmes Ni a Al práškov, zmes Ni a Al2O3 práškov, výlisky vo forme tabliet so zložením Ni+Al2O3+Al a Ni+Al, ktoré boli spekané na vzduchu) roztaveným Al v ochrannej atmosfére argónu alebo na vzduchu. Podmienky infiltrácie sa nastavili na základe sledovania reakčnej syntézy na rozhraní Ni jadro/Al. V ďalšej časti sa práca zameriava na jav oxidácie, ktorý je možné efektívne využiť na modifikovanie procesu prípravy Ni-Al kompozitov, pretože dochádza k vytváraniu ochrannej oxidačnej vrstvy na povrchu častíc. Vplyv teplotnej oxidácie na priebeh reakcie Ni s Al bol sledovaný metódou DTA/TG. DTA analýza ďalej ukázala, že vytvorenie NiO vrstvy zabránilo spusteniu reakčnej syntézy, ktorá mala v argónovej atmosfére silný exotermický charakter. Pre výlisky (Ni+Al) žíhané na vzduchu sa exotermický vrchol znížil a rozšíril. Mikroštruktúra vzoriek analyzovaná metódami REM, EDS a XRD ukázala, že v atmosfére argónu vznikali prevažne fázy Ni3Al a NiAl, zatiaľ čo na vzduchu sa okrem NiO vytvorilo celé spektrum rôznych aluminidov niklu (Ni3Al, Ni5Al3, Ni2Al3, NiAl3 a NiAl). Získané výsledky poukazujú na to, že oxidácia Ni častíc účinne spomaľuje reakčnú syntézu, a tým umožňuje jej regulovanie. Dosiahnuté výsledky a poznatky z literatúry boli aplikované na prípravu kompozitu zo skeletov z Ni+Al2O3+Al práškov, ktoré boli infiltrované roztaveným Al. Jeho funkčnosť sa testovala na výfukovom ventile zážihového spaľovacieho motora, ktorý dokázal pracovať bez porušenia desiatky hodín.
Kľúčové slová:
reakčná syntéza, tlaková infiltrácia, aluminidy niklu

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene