7. 7. 2020  11:08 Oliver
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Miroslava Mĺkva, PhD.
Identifikačné číslo: 4176
Univerzitný e-mail: miroslava.mlkva [at] stuba.sk
 

Kontakty
     
     
     
Projekty
     
Publikácie     Orgány
     
Vedené práce
     
Konferencie
     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na STU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.StavTyp
Záverečná práca
Podrobnosti
1.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Branislav Baďura
Návrh na zrušenie pracovného postu a zabezpečenie kvality po jeho odstránení
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
2.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Bc. Matúš Bachar
Návrh opatrení na zefektívnenie využívania metódy SMED v podniku Hella Slovakia Signal-Lighting s.r.o.
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
3.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Regina Bachratá
Návrh opatrení na zlepšenie procesu sledovania a vyhodnocovania nepodarkovosti v podniku
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
4.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Daniel Banáš
Návrh využitia vybraných metód a nástrojov zlepšovania manažérstva kvality pri riešení nezhôd zistených zákazníkom (reklamácie)
máj 2010
Zobrazenie záverečnej práce
5.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Martin Barjak
Prieskum spokojnosti zamestnancov so systémom manažérstva kvality po jeho zavedení vo firme
jún 2011
Zobrazenie záverečnej práce
6.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Katarína Barteková
Návrh na zefektívnenie systému Milk run v priemyselnom podniku
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
7.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Lucia Bartovičová
Návrh aplikácie vybraných metód manažérstva kvality na pracovisku finálnej kontroly
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
8.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Silvia Bausová
Prieskum hodnotenia efektívnosti vzdelávania vo vybraných organizáciách
jún 2008
Zobrazenie záverečnej práce
9.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Peter Bazala
Návrh opatrení na zefektívnenie využívania vybraných metód štíhlosti v priemyselnom podniku
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
10.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Ivana Bendová
Návrh opatrení na zefektívnenie využívania vybraných metód štíhlosti v podniku Wild Technologies, s.r.o.
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
11.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Soňa Bezáková
Využitie nástrojov a metód pri zlepšovaní systému manažérstva kvality vo firme BACOU DALLOZ, s.r.o. Partizánske
máj 2007
Zobrazenie záverečnej práce
12.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Andrea Blašková
Návrh usporiadania montážnej linky Atelier Batterie
apríl 2019
Zobrazenie záverečnej práce
13.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Viera Blesáková
Uplatňovanie základných nástrojov manažérstva kvality vo vybranom podniku
jún 2012
Zobrazenie záverečnej práce
14.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Tatiana Bokorová
Implementácia nástrojov a metód pre zlepšenie kvality a efektívnosti v procese obstarávania
december 2008
Zobrazenie záverečnej práce
15.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Mária Branišová
Implementácia nástrojov a metód manažérstva kvality pri riešení zvýšeného počtu chýb typu „ASPEKT“ na montážnej linke
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
16.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Tomáš Brlej
Návrh opatrení na zefektívnenie systému Kanban v podniku Vaillant Industrial Slovakia s.r.o.
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
17.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Mária Čechová
Návrh využitia vybraných metód a nástrojov zlepšovania manažérstva kvality pri riešení vysokej nepodarkovosti vo výrobe
máj 2010
Zobrazenie záverečnej práce
18.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Mária Čepáková
Návrh využitia vybraných nástrojov a metód pre zlepšovanie kvality vybraného procesu v organizácii Gold-Pack, s.r.o. Beluša
máj 2010
Zobrazenie záverečnej práce
19.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Pavol Čulen
Prieskum uplatňovania foriem partnerstva s dodávateľmi vo vybraných organizáciách
jún 2010
Zobrazenie záverečnej práce
20.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Mária Čúzyová
Vypracovanie projektu monitoringu spokojnosti zákazníkov v spoločnosti EURO-VAT, spol s r.o. Alekšince
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
21.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Soňa Dobišová
Návrh projektu aplikácie metódy 5S na pracovisku technologická údržbárska dielňa v organizácii Protherm Production, s.r.o.
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
22.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Ján Drobný
Návrh aplikácie nástrojov a metód na zníženie chybovosti televízorov z dôvodu nefunkčnosti FFC vodičov na montážnych linkách
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
23.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Eva Ďurišová
Spokojnosť zamestnancov - základný pilier zvyšovania úrovne systému manažérstva kvality
jún 2007
Zobrazenie záverečnej práce
24.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Martina Ďurovcová
Aplikácia metódy 5S v pracovných priestoroch spoločnosti Woory Slovakia s.r.o.
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
25.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Renáta Fančovičová
Analýza súčasného stavu zabezpečovania kvality v procese nakupovania v podniku CellQoS, a.s.
jún 2011
Zobrazenie záverečnej práce
26.
Záverečná práca je nekompletnáBP
Autor: Annamária Farkasová
Návrh opatrení na zlepšenie procesu merania a monitorovania spokojnosti zákazníkov
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
27.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Janko Ferik
Prieskum uplatňovania metodík selekcie dodávateľov vo vybraných organizáciách
jún 2008
Zobrazenie záverečnej práce
28.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Peter Fogel
Analýza súčasného stavu využívania foriem partnerstva s dodávateľmi v organizácii PCA Slovakia s.r.o.
jún 2011
Zobrazenie záverečnej práce
29.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Dávid Furtkevič
Návrh spôsobu merania a vyhodnocovania spokojnosti zamestnancov v organizácii STROJMONTA, s.r.o., Stará Ľubovňa
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
30.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Imrich Gabaj
Návrh formovania značky zamestnávateľa v kontexte získavania zamestnancov podniku Krošlák, s.r.o.
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
31.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Michaela Galgóciová
Návrh implementácie metódy TPM s cieľom minimalizácie trvania prestojov v procese vypaľovania tehlových výrobkov
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
32.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Martina Gergelová
Návrh riešenia zákazníckej reklamácie „nezalemovaný diel“ metodikou Global 8D
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
33.
Záverečná práca je rozpracovanáBP
Autor: Martina Gogová
Návrh opatrení na zlepšenie riadenia procesu reklamácií nezhodných nakupovaných dielov v spoločnosti Volkswagen Slovakia, a.s., Bratislava
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
34.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Michaela Gregušová
Návrh zefektívnenia procesného prístupu v rámci riešenia projektu "Mercedes triedy A"
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
35.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Michal Guniš
Návrh projektu aplikácie tzv. programov partnerstva s dodávateľmi v spoločnosti Hella Slovakia Signal - Lighting s.r.o.
máj 2009
Zobrazenie záverečnej práce
36.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Šimon Hajnovič
Uplatnenie vybraných metód štíhlosti na montážnej linke v podniku ZKW Slovakia s.r.o.
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
37.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Mária Halašková
Návrh zefektívnenia procesu adaptácie zamestnancov z pohľadu jednotlivých vekových kategórií v spoločnosti HKS Forge, s.r.o.
apríl 2019
Zobrazenie záverečnej práce
38.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Miroslava Hanzlovičová
Návrh opatrení na zefektívnenie náborového procesu zamestnancov v organizácii ZF Slovakia, a.s., prevádzka Trnava
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
39.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Gregor Heriban
Spokojnosť zamestnancov - základný pilier zvyšovania úrovne systému manažérstva kvality
jún 2007
Zobrazenie záverečnej práce
40.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Tomáš Hlavička
Návrh štandardu zefektívnenia čistoty na pracovisku montáže
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
41.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Michal Hlinka
Aplikácia metód a nástrojov na zamedzenie plytvania v procese výroby
júl 2015Zobrazenie záverečnej práce
42.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Peter Hološ
Uplatnenie reportingového nástroja v procese spracovávania, riadenia a kontrolovania výrobných údajov v priemyselnom podniku
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
43.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Eliška Hrubá
Návrh na zefektívnenie práce pri pretypovávaní na vstrekolise
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
44.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Silvia Hrušovská
Návrh opatrení na zlepšenie procesu merania a monitorovania spokojnosti zamestnancov v podniku TECHKLIMA, s.r.o., Nové Mesto nad Váhom
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
45.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Marián Hulík
Návrh na zlepšenie systému manažérstva kvality
máj 2007Zobrazenie záverečnej práce
46.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Bc. Adriana Chodúrová
Návrh opatrení na zlepšenie procesu merania a monitorovania spokojnosti zákazníkov
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
47.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Mária Chytilová
Vypracovanie projektu monitoringu spokojnosti zamestnancov v podniku BENCROS s. r. o.
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
48.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Bc. Michał Jan Jędrzejko
Návrh riešenia na zlepšenie informačných systémov vo výrobnej oblasti
apríl 2020
Zobrazenie záverečnej práce
49.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Martina Kadlecová
Aplikácia nástrojov a metód manažérstva kvality na zniženie plytvania v procese výroby rámika A58
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
50.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Martin Karas
Aplikácia metód na zamedzenie plytvania na pracovisku zvarovňa ako súčasť zlepšovania procesov v podniku FMT s.r.o. Gbely
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
51.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Juraj Kmeť
Vypracovanie projektu monitoringu spokojnosti zákazníkov v spoločnosti NCHZ Nováky, a.s.
december 2008
Zobrazenie záverečnej práce
52.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Lenka Kobetičová
Vypracovanie projektu monitoringu spokojnosti zákazníkov v spoločnosti ŽOS Trnava, a.s.
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
53.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Lenka Kobetičová
Význam vzdelávania v systéme manažérstva kvality a hodnotenie jeho efektívnosti
jún 2007
Zobrazenie záverečnej práce
54.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Martin Komačka
Prieskum zabezpečovania kvality v procese nakupovania vo vybraných organizáciách
jún 2008
Zobrazenie záverečnej práce
55.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Monika Koreňová
Aplikácia nástrojov a metód na zamedzenie plytvania vo výrobe ako súčasť zlepšovania procesov v systéme manažérstva kvality
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
56.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Martin Körmendi
Návrh na zefektívnenie skladovania v podniku DITL METAL, s.r.o. Dvory nad Žitavou
máj 2008
Zobrazenie záverečnej práce
57.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Monika Koščová
Využitie nástrojov a metód pri zlepšovaní systému manažérstva kvality v ABC Klima, s.r.o. Bratislava
máj 2007Zobrazenie záverečnej práce
58.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Alojz Kozák
Využitie nástrojov a metód pri riešení koncepcie skladovania náhradných dielov
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
59.Záverečná práca je nekompletnáDP
Autor: Ing. Ľubomír Krajčovič
Návrh projektu aplikácie metódy 5S na pracovisku O-P koridor v organizácii JAVYS a.s.
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
60.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Michal Krilek
Prieskum využívania foriem zlepšovania v manažérstve kvality vo vybraných organizáciách
jún 2011
Zobrazenie záverečnej práce
61.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Zuzana Križanovičová
Návrh projektu aplikácie metódy 5S vo vybraných priestoroch (dielňa a sklad) organizácie EUROTIP, s.r.o.
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
62.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Lucia Kubajdová
Aplikácia metód na zamedzenie plytvania vo výrobe ako súčasť zlepšovania procesov
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
63.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Natália Kucbelová
Návrh opatrení na zefektívnenie metódy 5S na výrobnej linke H20
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
64.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Slávka Kulichová
Vypracovanie projektu monitoringu spokojnosti zákazníkov v C.S. Cargo Slovakia a.s.
december 2008Zobrazenie záverečnej práce
65.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Lucia Kvasničková
Návrh opatrení na zlepšenie procesu sledovania a vyhodnocovania nepodarkovosti v podniku
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
66.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Dávid Kyselica
Zabezpečovanie kvality v procese nakupovania
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
67.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Matej Lipničan
Uplatnenie vybraných metód štíhlosti na výrobnom úseku "assembly"
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
68.
Záverečná práca je odovzdaná
BP
Autor: Andrej Lisický
Návrh optimalizácie procesu na oddelení neustáleho zlepšovania
máj 2020
Zobrazenie záverečnej práce
69.Záverečná práca je nekompletná
DP
Autor: Bc. Monika Lukáčová
Návrh projektu merania a monitorovania spokojnosti zákazníkov v SENSUS Metering Systems, a.s. Stará Turá
máj 2010
Zobrazenie záverečnej práce
70.
Záverečná práca je nekompletnáDPAutor: Bc. Monika Lukáčová
Návrh projektu merania a monitorovania spokojnosti zákazníkov v SENSUS Metering Systems, a.s. Stará Turá
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
71.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Jana Ľuptáková
Metodiky selekcie dodávateľov v organizácii z pohľadu manažérstva kvality
jún 2012
Zobrazenie záverečnej práce
72.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Lenka Maďarová
Návrh na zefektívnenie práce pri pretypovávaní na stroji Schuler 630t Servo
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
73.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Monika Macharová
Návrh aplikácie vybraných metód zlepšovania kvality na pracovisku výroby lán
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
74.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Jana Maliariková
Aplikácia metód na zamedzenie plytvania vo výrobe ako súčasť zlepšovania procesov
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
75.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Dominika Maliková
Návrh využitia metódy "Etikety equi" pri zmene rýchlosti vyváženia na vybranom úseku montáže
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
76.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Ivana Martonová, PhD.
Návrh využitia vybraných nástrojov a metód zlepšovania manažérstva kvality pri riešení vysokej nepodarkovosti výrobku Insert part
máj 2008
Zobrazenie záverečnej práce
77.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Jaroslav Maslaňák
Prieskum zabezpečovania kvality v procese nakupovania
jún 2008
Zobrazenie záverečnej práce
78.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Bc. Lucia Maslaňáková
Návrh opatrení na zlepšenie procesu merania a monitorovania spokojnosti zamestnancov v podniku ANTOLIN TRNAVA, s.r.o.
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
79.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Jozef Matula
Návrh opatrení pre zlepšenie spokojnosti zamestnancov v spoločnosti ŽOS Trnava, a.s.
jún 2009
Zobrazenie záverečnej práce
80.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Matej Mihálik
Návrh začlenenia chýbajúcich požiadaviek ISO/TS 16949:2009 do systému manažérstva kvality
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
81.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Erika Miháliková
Zabezpečovanie kvality v procese nakupovania
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
82.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Vanda Michaliaková
Uplatnenie metódy FMEA ako forma prevencie pri návrhu konkrétneho výrobku
máj 2007
Zobrazenie záverečnej práce
83.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Bc. Kristína Mikulincová
Aplikácia metódy vopred určených časov MOST BASIC na úseku montáže
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
84.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Zuzana Mináriková
Aplikácia nástrojov a metód manažérstva kvality na zníženie plytvania v procese výroby segmentu dráhy
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
85.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Aksana Moravcová
Návrh projektu aplikácie metódy 5S v dielenských priestoroch organizácie SNEF SLOVENSKO, s.r.o.
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
86.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Miroslava Moravcová
Partnerstvo s dodávateľmi – forma zlepšovania systému manažérstva kvality
jún 2012
Zobrazenie záverečnej práce
87.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Michaela Nádaská
Analýza súčasného stavu zabezpečovania kvality v procese nakupovania v podniku I.D.C. Holding a.s.
jún 2011
Zobrazenie záverečnej práce
88.Záverečná práca je odovzdaná
BP
Autor: Mária Ngová
Návrh aplikácie 8D reportu pri reklamácii chýbajúceho stýkača
máj 2020
Zobrazenie záverečnej práce
89.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Tomáš Nitka
Partnerstvo s dodávateľmi – forma zlepšovania systému manažérstva kvality
jún 2012
Zobrazenie záverečnej práce
90.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Jana Nováková
Návrh využitia vybraných metód a nástrojov zlepšovania manažérstva kvality pri riešení nepodarkovosti produktu „palubová doska“
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
91.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Juraj Novotný
Identifikácia a riadenie nezhodného produktu vo výrobnom procese
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
92.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Juraj Novotný
Prieskum uplatňovania metodík selekcie dodávateľov vo vybraných organizáciách
jún 2010
Zobrazenie záverečnej práce
93.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Juraj Novotný
Uplatnenie metódy QFD pri vývoji nového čerpacieho agregátu v priemyselnom podniku
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
94.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Martin Novotný
Návrh aplikácie vybraných nástrojov manažérstva kvality pre zlepšovanie nepodarkovosti výrobného procesu
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
95.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martin Novotný
Využitie metódy QFD pri modifikácii rozvádzacieho kolesa cirkulačného čerpadla
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
96.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Lukáš Ohrablo
Prieskum uplatňovania foriem partnerstva s dodávateľmi vo vybraných organizáciách
jún 2010
Zobrazenie záverečnej práce
97.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Adriana Opletalová
Návrh opatrení na zlepšenie využívania metódy Management control
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
98.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Marián Pavlík
Návrh opatrení na zavedenie metódy 7S v chemických skrinkách v podniku IKEA Industry Slovakia s. r. o., odštepný závod Trnava
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
99.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Iveta Petrovičová
Zabezpečovanie kvality v procese nakupovania
jún 2012
Zobrazenie záverečnej práce
100.
Záverečná práca je rozpracovanáDP
Autor: Bc. Ondrej Pintér
Aplikácia metód na zamedzenie plytvania vo výrobe ako súčasť zlepšovania procesov (2019/2020)
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
101.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Katarína Prekopová
Návrh aplikácie vybraných metód a nástrojov pri zlepšovaní kvality kritických výrobkov v rámci projektu JD
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
102.
Záverečná práca je nekompletná
DP
Autor: Bc. Veronika Prekopová
Aplikácia metódy 5S v priemyselnom podniku
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
103.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Adriana Račeková
Prieskum zabezpečovania kvality v procese nakupovania vo vybraných organizáciách
jún 2009
Zobrazenie záverečnej práce
104.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Ing. Adriana Račeková
Prieskum zabezpečovania kvality v procese nakupovania vo vybraných organizáciách
jún 2009
Zobrazenie záverečnej práce
105.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Peter Raguľa
Prieskum uplatňovania nástrojov a metód marketingu nákupu vo vybraných organizáciách
jún 2008
Zobrazenie záverečnej práce
106.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Stanislava Rosivalová
Riadenie ľudských zdrojov v systéme manažérstva kvality a hodnotenie efektívnosti vzdelávania
máj 2007
Zobrazenie záverečnej práce
107.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Martin Slašťan
Návrh projektu aplikácie metódy 5S na vybraných prevádzkach (Taviareň, Odlievanie, Apretovňa) v podniku Fagor Ederlan Slovensko, a.s.
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
108.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Zuzana Sluková
Využitie metódy FMEA pri vývoji dverového systému - zdvíhač okna F44
apríl 2019
Zobrazenie záverečnej práce
109.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Katarína Sollárová
Návrh opatrení na zefektívnenie vnútropodnikovej komunikácie v spoločnosti Bekaert Hlohovec, a.s.
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
110.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Martin Stanko
Prieskum uplatňovania komunikácie pri zlepšovaní procesov v systéme manažérstva kvality vo vybraných podnikoch na Slovensku
jún 2009
Zobrazenie záverečnej práce
111.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Katarína Stanková
Využitie vybraných nástrojov a metód priemyselného inžinierstva pri znížení nepodarkovosti vo výrobnom procese v ENL SK, s.r.o.
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
112.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Marek Šajdík
Návrh opatrení na zefektívnenie vnútropodnikovej komunikácie v M - PROFEX spol. s r.o., Bratislava
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
113.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Matej Šebo
Uplatnenie metód štíhlej výroby na prevádzkovej jednotke Moduly tlmenia - CT
apríl 2019
Zobrazenie záverečnej práce
114.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Robert Ševčík
Implementácia nástrojov a metód manažérstva kvality vo výrobnom procese
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
115.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Filip Šottník
Využitie metódy QRM (Quick Response Manufacturing) na optimalizáciu systému výroby v spoločnosti Tomra Sorting s.r.o.
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
116.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Daniela Španková
Návrh aplikácie štatistických metód vo VIPO a.s., Partizánske
máj 2008
Zobrazenie záverečnej práce
117.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Martin Štefan
Aplikácia metód na zamedzenie plytvania pri pretypovaní výrobnej linky
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
118.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Dana Štulrajterová
Analýza uplatňovania metodík selekcie dodávateľov v podniku PCA Slovakia, s.r.o. Trnava
jún 2010
Zobrazenie záverečnej práce
119.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Lucia Tarišková
Vypracovanie projektu monitoringu spokojnosti zákazníkov v spoločnosti SES, a.s. Tlmače
máj 2009
Zobrazenie záverečnej práce
120.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Adrián Tomášik
Návrh opatrení na zefektívnenie metódy 5S v podniku NEWAYS SLOVAKIA, a.s.
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
121.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Roman Treplán
Prieskum uplatňovania metodík selekcie dodávateľov vo vybraných organizáciách
jún 2008
Zobrazenie záverečnej práce
122.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Michal Václav
Návrh opatrení na zefektívnenie metódy 5S v podniku PCA Slovakia, s.r.o., Trnava
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
123.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Lukáš Valentovič
Návrh aplikácie niektorých základných nástrojov manažérstva kvality v spoločnosti FINE DNC Slovakia, s.r.o.
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
124.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Ivan Vrabec
Zabezpečovanie kvality v procese nakupovania v podniku TSS GRADE a.s.
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
125.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Lucia Vyskočová
Implementácia nástrojov a metód manažérstva kvality so zameraním na zefektívnenie výrobného procesu
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
126.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Michaela Žáková
Návrh opatrení na zefektívnenie metódy 5S v spoločnosti Elster s. r. o.
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
127.
Záverečná práca je odovzdaná
BPAutor: Michaela Žáková
Návrh opatrení na zefektívnenie metódy 5S v spoločnosti Honeywell s r.o.
máj 2020
Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BPBakalárska práca
DP
Diplomová práca
DizP
Dizertačná práca
HabP
Habilitačná práca
RigPRigorózna práca
TzDizPTézy dizertačnej práce
ZpMBA
Záverečná MBA práca
ZP
Záverečná práca
ZPicvZáverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzš
Záverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletnáZáverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovaná
Záverečná práca je rozpracovaná