7. 7. 2020  11:29 Oliver
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Miroslava Mĺkva, PhD.
Identifikačné číslo: 4176
Univerzitný e-mail: miroslava.mlkva [at] stuba.sk
 

Kontakty
     
     
Záverečná práca
          
Publikácie
     
     Vedené práce     Konferencie
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Habilitačná práca
Názov práce:
Vybrané faktory ovplyvňujúce udržateľnú výkonnosť podniku
Autor:
doc. Ing. Miroslava Mĺkva, PhD.
Pracovisko: Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
Oponent 1:
Oponent 2:
prof. Ing. Igor Liberko, CSc.
Oponent 3:
prof. Ing. Anna Šatanová, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Vybrané faktory ovplyvňujúce udržateľnú výkonnosť podniku
Abstrakt:
Habilitačná práca je spracovaná ako súbor publikovaných vedeckých prác doplnených komentárom. Téma príspevkov je zameraná na problematiku vybraných faktorov ovplyvňujúcich udržateľnú výkonnosť podniku.Prezentované príspevky súvisia predovšetkým s rozvojom teórie a prehlbovaním poznatkov o vybraných faktoroch ovplyvňujúcich udržateľnú výkonnosť podniku súvisiacich s vedným odborom Priemyselné inžinierstvo.Publikované práce sú zoradené do troch oblastí. Prvé dve oblasti sú zamerané na najdôležitejšie faktory ovplyvňujúce výkonnosť podniku z pohľadu interného a externého prostredia priemyselného podniku. Tretia oblasť je zameraná na problematiku nástrojov a metód zlepšovania výkonnosti podniku. Zlepšovanie a neustále zdikonaľovanie výkonnosti podniku je možné vo viacerých oblastiach, predovšetkým prostredníctvom zlepšovania procesov v podniku, využitím nástrojov a metód (napr. Six Sigma), uplatnením Lean Production, a pod.
Kľúčové slová:
podnikové procesy, riadenie ľudských zdrojov, výkonnosť podniku

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene