Sep 18, 2020   7:04 p.m. Eugénia
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Augustín Görög, PhD.
Identification number: 4179
University e-mail: augustin.gorog [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Docent CSc.,PhD. - Department of Machining and Computer-aided Technologies (UVTE MTF)

     Lesson     Bodies
     
Supervised theses
     
     

The following list contains supervised theses at STU.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisDetails
1.
Final thesis is incomplete
DisTWritten by (author): Ing. Rastislav Bartoš
Implantácia matematických metód v dokončovacích spôsoboch obrábania so zameraním na superfinišovanie
May 2013Displaying the final thesis
2.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Michal Báťa
Návrh a výroba meracieho prípravku pomocou technológie Rapid Prototyping
May 2015
Displaying the final thesis
3.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Radoslav Belás
Vysokoproduktívne sústruženie v podmienkach PSL a.s. Považská Bystrica
June 2007Displaying the final thesis
4.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Ing. Peter Belica
Merateľné parametre ozubených kolies na súradnicovom meracom stroji
May 2016
Displaying the final thesis
5.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Tomáš Benda
Design of a measurement plan for the measurement of a housing center component on a coordinate measuring machine
April 2018
Displaying the final thesis
6.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Pavol Bernadič
Návrh a realizácia výroby prítlačného kotúča
June 2009
Displaying the final thesis
7.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Michaela Berová
Maticový model geometrickej špecifikácie výrobkov
May 2013
Displaying the final thesis
8.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Matej Bíro
Vplyv reznej rýchlosti na kruhovitosť a drsnosť sústruženého povrchu
May 2014
Displaying the final thesis
9.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Marián Blaško, PhD.
Určenie presnosti systémov ATOS a TRITOP
May 2009
Displaying the final thesis
10.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Bc. Gergely Bögi
Racionalizácia výroby zadného veka na CNC strojoch
May 2017Displaying the final thesis
11.
Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Bc. Gergely Bögi
Rationalization of production of rear lid on CNC machines
May 2018
Displaying the final thesis
12.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Gergely Bögi
Rationalization of the rear lid production on CNC machines
May 2020Displaying the final thesis
13.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marcel Brychta
Návrh meracieho plánu pre meranie zadného panelu LCD TV na súradnicovom meracom stroji
May 2013
Displaying the final thesis
14.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Marek Bučko
Porovnanie metód merania a vyhodnocovania valcovitosti na súradnicovom meracom stroji
May 2012Displaying the final thesis
15.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Ivan Buchanec
Analýza prierezu odrezávanej vrstvy pri sústružení lichobežníkových závitov
June 2008
Displaying the final thesis
16.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Ivan Buchanec
Sústruženie metrického závitu s použitím bočného prísuvu
May 2010
Displaying the final thesis
17.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Eugen Czermak
Návrh meracieho plánu pre meranie prevodového mechanizmu na súradnicovom meracom stroji
May 2017
Displaying the final thesis
18.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Lucia Čuvalová
Using the DOE method for cutting tool tests in Schaeffler Skalica
April 2019
Displaying the final thesis
19.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Radovan Doboš
Vplyv upínania na odchýlku kruhovitosti pri sústružení vonkajších plôch
May 2009
Displaying the final thesis
20.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Marek Dráb
Merací a vyhodnocovací softvér Calypso
May 2016
Displaying the final thesis
21.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Michal Držík
Prierez odrezávanej vrstvy a tvorba triesok pri sústružení
June 2009
Displaying the final thesis
22.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Tomáš Duga
Animácia vybraných nepriamych metód merania uhlov
May 2013
Displaying the final thesis
23.
Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Ľubica Eleková, PhD.
Matematické vyjadrenie krivky materiálového podielu profilu
September 2010Displaying the final thesis
24.
Final thesis is incomplete
BTWritten by (author): Patrik Filáček
Vplyv rýchlosti merania na súradnicovom meracom stroji na výslednú hodnotu valcovitosti
May 2017
Displaying the final thesis
25.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Pavol Freňák
Počítačová analýza prierezu odrezávanej vrstvy pri sústružení metrických závitov
June 2008
Displaying the final thesis
26.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jaroslav Furička
Návrh meracieho plánu pre meranie internej príruby na súradnicovom meracom stroji
May 2015
Displaying the final thesis
27.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Marek Gajdošík
Vplyv reznej rýchlosti na rezné sily
May 2013
Displaying the final thesis
28.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Jozef Gašpárek
Racionalizácia sústruženia dráh dvojradových ložísk v podmienkach PSL a.s.
June 2010
Displaying the final thesis
29.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Ing. Vladimír Gazárek
Prierez odrezávanej vrstvy a tvorba triesok pri sústružení s kruhovou reznou platničkou
June 2009Displaying the final thesis
30.
Final thesis is incomplete
DT
Written by (author): Ing. Vladimír Gregor
Návrh meracieho plánu pre meranie skrine prevodovky na súradnicovom meracom stroji
May 2014
Displaying the final thesis
31.
Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Peter Grísa
Určenie polohy dotyku meracieho ramena
June 2011
Displaying the final thesis
32.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Bruno Gubrický
Určenie tuhosti technologickej sústavy pri sústružení
May 2015
Displaying the final thesis
33.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Bruno Gubrický
Vplyv upínania na kruhovitosť sústruženej plochy
May 2017Displaying the final thesis
34.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Juraj Guldan
Návrh meracieho plánu pre meranie veka hydrodynamického meniča na súradnicovom meracom stroji
May 2013
Displaying the final thesis
35.Final thesis is incomplete
DisT
Written by (author): Ing. Zdenko Guniš
Vplyv stratégie merania na jeho výsledok
August 2014
Displaying the final thesis
36.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Zdenko Guniš
Vplyv stratégie sústruženia na presnosť tenkostenných výrobkov
May 2011
Displaying the final thesis
37.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Kristian Hegedűs
Databáza meradiel
May 2010
Displaying the final thesis
38.
Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Michal Heteš
Vplyv hĺbky rezu na kruhovitosť a drsnosť sústruženého povrchu
May 2014
Displaying the final thesis
39.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Martin Horváth
Výroba robotizovaného polohovacieho zariadenia pre ďalekohľad
June 2012
Displaying the final thesis
40.Final thesis was successfully defended.DisT
Written by (author): Ing. Róbert Hrušecký, PhD.
Research of computer tomography application in measurement
May 2020
Displaying the final thesis
41.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Róbert Hrušecký, PhD.
Využitie technológie Linescan na Reverse Engineering
May 2016
Displaying the final thesis
42.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Peter Ivanovič
Návrh meracieho plánu pre meranie hriadeľa z prevodovky na súradnicovom meracom stroji
May 2016
Displaying the final thesis
43.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Kristína Janíková
Porovnanie metód merania priamosti
June 2012
Displaying the final thesis
44.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. RNDr. Július Jókay
Určenie polohy dotyku meracieho ramena
May 2012
Displaying the final thesis
45.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Marián Kolčiter
Možnosti využitia parametrického programovania pri výrobe súčiastky Port plate v podmienkach Sauer-Danfoss a. s.
May 2010
Displaying the final thesis
46.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Karol Kopča
Vplyv stratégie sústruženia na presnosť výrobkov
May 2011
Displaying the final thesis
47.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Stanislav Korec
The influence of the cutting wedge geometry on the micro and macrogeometry of the turned surface
May 2018
Displaying the final thesis
48.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Daniel Kováčik
Variability of roundness measurement results on coordinate measuring machine
May 2019
Displaying the final thesis
49.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Milan Kováčik
The introduction of a new product in the company IKEA Industry Slovakia Ltd., Trnava
April 2018Displaying the final thesis
50.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Samuel Kováč
Presnosť merania na súradnicovom meracom stroji otočnou hlavou
May 2015
Displaying the final thesis
51.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Miroslava Krajčovičová
Návrh meracieho plánu pre meranie náboja brzdy na súradnicovom meracom stroji
May 2012
Displaying the final thesis
52.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Michal Ladzianský
Tvorba animácií merania a odčítavania na meracích prístrojoch
May 2007
Displaying the final thesis
53.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Stanislav Lakota
Simulácia vplyvu kruhových profilov na uloženie rotačných súčiastok
September 2011
Displaying the final thesis
54.Final thesis is incomplete
DisT
Written by (author): Ing. Stanislav Lakota
Simulácia vplyvu kruhových profilov na uloženie rotačných súčiastok
October 2011Displaying the final thesis
55.
Final thesis is incomplete
DTWritten by (author): Bc. Miroslav Lebeda
Návrh meracieho plánu pre meranie súčiastky na súradnicovom meracom stroji
May 2011
Displaying the final thesis
56.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Miroslav Lebeda
Softvér pre výučbu odčítavania na mikrometrických meradlách
June 2009
Displaying the final thesis
57.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Bc. Jaroslav Lenghart
Meranie výliskov na súradnicovom meracom stroji v podmienkach PSA Peugeot Citroën Trnava
June 2007Displaying the final thesis
58.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Róbert Lukačovič
Počítačová analýza prierezu odrezávanej vrstvy pri sústružení lichobežníkových závitov
May 2010
Displaying the final thesis
59.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Jana Ľuptáková
Výskum vplyvu rezných podmienok na kruhovitosť sústruženého povrchu metódou DoE
May 2014
Displaying the final thesis
60.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Tomáš Mačák
Analýza možností zlepšenia výroby univerzálne združovaných ložísk
May 2013
Displaying the final thesis
61.Final thesis is incomplete
DisT
Written by (author): Ing. Andrej Malík
Simulácia vzniku kruhového profilu pri bezhrotovom brúsení
August 2011Displaying the final thesis
62.
Final thesis is incomplete
DisT
Written by (author): Ing. Andrej Malík
Simulácia vzniku kruhového profilu pri bezhrotovom brúsení
September 2010
Displaying the final thesis
63.
Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Monika Maračeková, PhD.
Vplyv upínacích síl na presnosť sústružených obrobkov
May 2012
Displaying the final thesis
64.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Ľuboš Mazán
Meranie na súradnicových meracích strojoch
June 2009
Displaying the final thesis
65.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Ľuboš Mazán
Návrh meracieho plánu pre meranie súčiastky na súradnicovom meracom stroji
May 2011
Displaying the final thesis
66.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Juraj Michalík
Meranie odchýlky kruhovitosti – video
June 2010
Displaying the final thesis
67.
Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Jana Moravčíková, PhD.
Nepriame metódy merania a ich aplikácia vo výrobnej praxi
December 2009Displaying the final thesis
68.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Samuel Moravčík
Vplyv posuvu na kruhovitosť a drsnosť sústruženého povrchu
May 2014
Displaying the final thesis
69.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Patrik Morbacher
Vplyv hĺbky rezu na kruhovitosť a drsnosť sústruženého povrchu
May 2015
Displaying the final thesis
70.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ondrej Neslušan
Výskum vplyvu rezných parametrov na drsnosť sústruženého povrchu metódou DoE
May 2013
Displaying the final thesis
71.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Miroslava Ondicová
Analysis of production activity of automatic line in conditions of ŠVEC a SPOL, s.r.o.
April 2020
Displaying the final thesis
72.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Richard Ondrejička
Porovnanie metód merania odchýlky kruhovitosti
June 2008
Displaying the final thesis
73.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Richard Ondrejička
Vplyv upínania na odchýlku kruhovitosti pri sústružení vnútorných plôch
May 2010
Displaying the final thesis
74.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Andrej Pauer
Vplyv upínania na kruhovitosť pri výrobe otvoru
May 2012
Displaying the final thesis
75.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Milan Plank
Presnosť CNC sústruhu SUI 500 COMBI
December 2008Displaying the final thesis
76.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Juraj Poliak
Rezné sily pri sústružení závitov
May 2012
Displaying the final thesis
77.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Radoslav Porubský
Drsnosť povrchu rezaného plazmou a laserom
May 2009Displaying the final thesis
78.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Filip Prekop
Design of a measurement plan for the measurement of the hub on a coordinate measuring machine
April 2018
Displaying the final thesis
79.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Martin Púchly
Databáza pre tolerovanie a lícovanie
June 2010
Displaying the final thesis
80.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Lukáš Rausa
Increase of tool stability for IDM grinding
April 2019
Displaying the final thesis
81.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Martin Rosenberger
Porovnanie metód vyhodnocovania odchýlky kruhovitosti na súradnicovom meracom stroji
May 2011Displaying the final thesis
82.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Martin Rosenberger
Softvér pre výučbu odčítavania na posuvných meradlách
June 2009
Displaying the final thesis
83.
Final thesis is incomplete
DT
Written by (author): Bc. Anna Rusková
Vplyv vybraných rezných podmienok na kruhovitosť sústruženého povrchu
May 2015
Displaying the final thesis
84.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Denis Seres
Rationalization of production of spring for the brake caliper
April 2019Displaying the final thesis
85.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Natália Sládeková
Variabilita kruhovitosti sústruženého povrchu
May 2013
Displaying the final thesis
86.Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Bc. Patrik Sloboda
Softvér na meranie a vyhodnocovanie kruhovitosti
May 2017
Displaying the final thesis
87.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Bc. Patrik Sloboda
Software for measuring and evaluating roundness
May 2018
Displaying the final thesis
88.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Tomáš Slotík
Racionalizácia technologického postupu výroby disku vedenia uzatváracích čelustí sklárskeho stroja v podmienkach BOST SK a.s.
December 2008
Displaying the final thesis
89.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Marián Slovák
Kontrola nástrojov a súčiastok dotykovými sondami
June 2007
Displaying the final thesis
90.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Marián Slovák
Matematické vyjadrenie krivky materiálového podielu pomocou polynómu
May 2010
Displaying the final thesis
91.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Monika Slováková
Analysis of case production possibilities in conditions of KONŠTRUKTA - TireTech, a. s.
April 2020
Displaying the final thesis
92.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Robert Stemmer
Meranie chvenia pri sústružení
June 2008
Displaying the final thesis
93.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Lukáš Strečanský
Softvér pre výučbu odčítavania na špirálovom mikroskope
June 2010Displaying the final thesis
94.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Peter Szabó
Variabilita drsnosti sústruženého povrchu
May 2013
Displaying the final thesis
95.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Daniel Šatka
Softvér na meranie a vyhodnocovanie drsnosti povrchu
May 2016
Displaying the final thesis
96.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Martin Škojec
Práca so základnými meradlami – video
June 2010
Displaying the final thesis
97.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Pavol Švec
Modelovanie kruhového profilu
June 2012
Displaying the final thesis
98.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Mgr. Jana Triznová
Meranie v polárnych súradniciach
June 2011
Displaying the final thesis
99.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Zuzana Urbanovská
Rationalization of chair assembly
April 2018
Displaying the final thesis
100.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Dalibor Urik
Výroba palubných dosiek pri modernizáciách leteckej techniky
December 2008Displaying the final thesis
101.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michal Václav
Determination of the limit value of the balance of the grinding wheels holders at the expenditure of production
April 2019
Displaying the final thesis
102.
Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Juraj Vagovský, PhD.
Opakovateľnosť a reprodukovateľnosť výroby pri reverse engineering
May 2015Displaying the final thesis
103.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Lukáš Valach
Vplyv rýchlosti merania na súradnicovom meracom stroji na výslednú hodnotu rovinnosti
May 2017Displaying the final thesis
104.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Hana Valentová
Výskum vplyvu rezných podmienok na valcovitosť sústruženého povrchu metódou DoE
May 2014Displaying the final thesis
105.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Tomáš Vanák
Vplyv upínacej sily na presnosť sústružených súčiastok
December 2008Displaying the final thesis
106.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Adam Villaris
Návrh meracieho plánu pre meranie nosného trupu vozíka s 3D meracím ramenom Romer
May 2016
Displaying the final thesis
107.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Zdenko Vizváry
Cooling during synchronous rings grinding
May 2020
Displaying the final thesis
108.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Martin Vnučko
Drsnosť povrchu rezaného vodným lúčom
May 2009
Displaying the final thesis
109.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Juraj Volek
Sústruženie s kruhovou reznou platničkou
June 2010Displaying the final thesis
110.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Michal Vydrnák
Vplyv rýchlosti merania na súradnicovom meracom stroji na výslednú hodnotu kruhovitosti
May 2017Displaying the final thesis
111.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Michal Zduch
Návrh meracieho plánu pre meranie skrine spojky na súradnicovom meracom stroji
May 2017
Displaying the final thesis
112.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Martin Zvonár
Production design of gear
April 2018Displaying the final thesis
113.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Ján Zvončan
Vplyv vyloženia obrobku na kruhovitosť a drsnosť sústruženého povrchu
May 2015
Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BT
Bachelor thesis
DT
Diploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPr
Dissertation thesis propositions
FtMBA
Final MBA thesis
Final thesis
Final thesis
FT(ILL)
Final thesis - foreign students
FT(FS)
Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabT
Habilitation thesis
RigT
Rigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submittedFinal thesis is submitted
Final thesis is in progress
Final thesis is in progress