Jul 14, 2020   1:00 a.m. Kamil
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jaroslav Jambor, PhD.
Identification number: 41804
University e-mail: qjamborj [at] stuba.sk
 
External colleague - Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)

Contacts
     
Publications
     
Supervised theses
     
     

The following list contains supervised theses at STU.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:

Ord.
State
Type
Final thesis
Details
1.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Jana Balážková
Analýza kvality školy v súvislosti s mládežou a drogami.
May 2009
Displaying the final thesis
2.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Beáta Bellová
Kvalita života žiakov v škole
May 2010
Displaying the final thesis
3.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Norbert Beták
Porovnávacia analýza systémov vzdelávania v SR a v zahraničí
December 2008
Displaying the final thesis
4.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Miroslav Boško
Zvyšovanie kvality vyučovacieho procesu na strednej škole
May 2011
Displaying the final thesis
5.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Marian Hančin
Manažovanie vzdelávania zamestnancov vo výrobnom podniku a hodnotenie jeho efektívnosti
May 2011Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Jana Ivanišová
Vytváranie pozitívnej klímy v triede a jej vplyv na proces učenia sa žiakov
May 2009Displaying the final thesis
7.
Final thesis is incomplete
DT
Written by (author): Ing. Ivana Jančárová
Manažovanie vzdelávania zamestnancov v podniku ŽSR a hodnotenie jeho efektívnosti
May 2011Displaying the final thesis
8.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Tomáš Juríček
Manažovanie vzdelávania zamestnancov v podniku INA Skalica a hodnotenie jeho efektívnosti
May 2011Displaying the final thesis
9.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Lucia Klinková
Kvalita vzdelávania a uplatnenie absolventov na trhu práce
May 2009
Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Oľga Koňakovská
Vplyv kvality vzdelávania na uplatnenie absolventov na trhu práce
May 2009Displaying the final thesis
11.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Mária Koťová
Zlepšovanie vyučovacieho procesu aplikáciou novej učebnej pomôcky
December 2008
Displaying the final thesis
12.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Mária Lovecká
Etické správanie žiakov v škole v súvislosti s alkoholom
May 2012
Displaying the final thesis
13.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Milan Lučanský
Učebná pomôcka pre vyučovací proces zameraný na prvky aktívnej a pasívnej bezpečnosti v automobile
December 2008
Displaying the final thesis
14.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Andrea Makraiová
Problematika šikanovania žiakov v škole
May 2012
Displaying the final thesis
15.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Anna Sulírová
Podiel rodiny na formovaní osobnosti žiaka strednej školy
May 2009
Displaying the final thesis
16.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Anton Švelta
Návrh učebnej pomôcky pre zlepšenie vyučovacieho procesu
December 2008
Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BT
Bachelor thesis
DT
Diploma thesis
DisT
Dissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBA
Final MBA thesis
Final thesis
Final thesis
FT(ILL)
Final thesis - foreign students
FT(FS)
Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabT
Habilitation thesis
RigT
Rigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submitted
Final thesis is submitted
Final thesis is in progress
Final thesis is in progress