20. 1. 2020  13:05 Dalibor
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. arch. Ľubica Selcová, PhD.
Identifikační číslo: 4198
Univerzitní e-mail: lubica.selcova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Ústav architektúry obytných budov (FA)

Kontakty     Výuka     Závěrečná práce     Projekty     
Publikace     Orgány     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Senior Art centrum
Autor: Ing. arch. Diana Ivánová
Pracoviště: Ústav architektúry obytných budov (FA)
Vedoucí práce: doc. Ing. arch. Ľubica Selcová, PhD.
Oponent:doc. Ing. arch. Zuzana Tóthová, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Senior Art centrum
Abstrakt:Predmetom bakalárskeho projektu je návrh Senior Art centra na úrovni projektu pre územné a stavebné konanie. Riešené územie sa nachádza na Jantárovej ceste, v mestskej časti Bratislava – Petržalka. Pozemok je situovaný na rovinatom, pôvodne nevyužívanom podlhovastom pozemku pri Chorvátskom ramene. V blízkom okolí sa nachádza supermarket, rímskokatolícky kostol vysvätený roku 2001 a obytné budovy postavené zväčša v osemdesiatych rokoch minulého storočia. Senior Art centrum je polyfunkčné centrum s prevahou umeleckých možností a kurzov. Poskytuje taktiež prenajímateľné priestory služieb oddychového charakteru. K objektu vedie prístupová komunikácia, ktorá zabezpečuje prístup na parkovisko, ktoré disponuje päťdesiatimi štyrmi parkovacími miestami, z toho štyrmi bezbariérovými. Navrhovaný objekt je riešený ako samostatne stojaci objekt s jedným nadzemným a jedným podzemným podlažím, ktoré slúži najmä pre technické vybavenie stavby. V centre objektu sa nachádza spoločné átrium.
Klíčová slova:harmonia, generacie, umenie

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně