20. 1. 2020  12:18 Dalibor
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. arch. Ľubica Selcová, PhD.
Identifikační číslo: 4198
Univerzitní e-mail: lubica.selcova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Ústav architektúry obytných budov (FA)

Kontakty     Výuka     Závěrečná práce     Projekty     
Publikace     Orgány     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Senior Art centrum
Autor: Ing. arch. Lucia Inczingerová
Pracoviště: Ústav architektúry obytných budov (FA)
Vedoucí práce: doc. Ing. arch. Ľubica Selcová, PhD.
Oponent:doc. Ing. arch. Zuzana Tóthová, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Senior Art centrum
Abstrakt: Zadaním mojej bakalárskej práce bolo navrhnúť objekt Senior art centra, teda denného stacionáru. Riešené územie sa nachádza v mestskej časti Petržalka. Pozemok je zatrávnený, rovinatý v súčasnosti využívaný len na rekreačné účely. Hlavnou myšlienkou bolo vytvoriť denný stacionár a príjemný priestor pre trávenie voľného času nie len pre seniorov ale aj širšiu verejnosť. Návrh preto obsahuje viacero variant jednotlivých učební, výstavných priestorov. Navrhovaný objekt je umiestnený na južnej strane pozemku z dôvodu jeho rozširovania sa. Z hľadiska dopravného napojenia bolo toto umiestnenie najvhodnejšie. Celkový tvar navrhovaného objektu je značne dynamický a výtvarne poňatý. Zalomenými líniami vytvára príjemný polosúkromný exteriérový priestor. Svojim tvarom akoby otváral náruč k Chorvátskemu ramenu, ktoré sa tiahne pozdĺž východnej strany pozemku. Táto myšlienka je podporená spevnenými a trávnatými plochami, ktoré smerujú k vodnej ploche. Popri Chorvátskom ramene je navrhnutá cyklotrasa a promenáda. Slabšou stránkou danej lokality je pomerne frekventovaná cestná komunikácia, Jantárová cesta, a plánovaná električková trať. Na strane druhej je vďaka tomu pozemok veľmi dobre dopravne dostupný. Odhlučnenie je zabezpečené umiestnením vstupného priestoru spolu s galériou prechádzajúcou cez celú výšku stavby na najhlučnejšej fasáde, teda pozdĺž Jantárovej cesty. Samotné priestory krúžkov a učební sa nachádzajú na strane dvora. Jedným z hlavných princípov pri tvorbe bolo vytvorenie dvoch rovín, dvoch častí. Jednou je časť pre širšiu verejnosť a slúži na prednášky, výstavy a vernisáže. Jedná sa o už spomínanú galériu so vstupným priestorom. Je situovaná na západnú stranu z dôvodu predpokladu návštev širšej verejnosti v poobedňajších až podvečerných hodinách. Naopak časť druhá slúži samotným návštevníkom kurzov prípadne rehabilitácii a je umiestnená na východnej strane za predpokladu, že bude využívaná predovšetkým v doobedňajších hodinách. Budova poskytuje priestory jednak pre vzdelávanie, prednášky, cvičenie ale aj na relax a posedenie pri dobrej knihe či káve. Výška budovy sa pohybuje od jedného do troch podlaží. V podzemnom podlaží sa nachádzajú technické priestory. Parkovanie je zabezpečené priamo na teréne.
Klíčová slova:umenie, senior, odhlučnenie

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně