19. 1. 2020  14:12 Drahomíra, Mário, Sára
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. arch. Ľubica Selcová, PhD.
Identifikační číslo: 4198
Univerzitní e-mail: lubica.selcova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Ústav architektúry obytných budov (FA)

Kontakty     Výuka     Závěrečná práce     Projekty     Publikace     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Multifunkčný objekt, Slovany - Bratislava
Autor: Ing. arch. Katarína Malinaričová
Pracoviště: Ústav architektúry obytných budov (FA)
Vedoucí práce: doc. Ing. arch. Ľubica Selcová, PhD.
Oponent:Ing. arch. Ľubomír Králik
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Multifunkčný objekt, Slovany - Bratislava
Abstrakt:Architektonická štúdia sa zaoberá návrhom multifunkčného objektu v ťažiskovej polohe obytnej zóny. Koncept návrhu je priamou nadväznosťou na ideológiu urbanistického riešenia celej obytnej štruktúry. Snaží sa o jeho prehĺbenie a detailnejšie spracovanie. Objekt sa polyfunkčným spojením viacerých funkcií v jeden celok, snaží riešiť komplexnú povahu miesta svojho osadenia. Táto poloha savyznačuje istou dvojznačnosťou.Prejav tejto bipolarity je vo forme zdanlivého protikladu centrálneho priestoru danej štvrte a na strane druhej, intimitou charakteristickou pre vnútroblok obytného prostredia. Architektonický komplex pojednáva oba tieto rysy pri ich vzájomnom spojení do funkčného celku pre bývanie, prácu a oddych jeho obyvateľov.Projekt, nie len funkčne ale aj formálne, ponúka pestrosť podnetov, ako základnú hodnotu pre kvalitné bývanie v dnešných mestách i mestách zajtrajška.
Klíčová slova:multifunkčný, ideal, obytný

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně