20. 1. 2020  12:26 Dalibor
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. arch. Ľubica Selcová, PhD.
Identifikační číslo: 4198
Univerzitní e-mail: lubica.selcova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Ústav architektúry obytných budov (FA)

Kontakty     Výuka     Závěrečná práce     Projekty     
Publikace     Orgány     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Polyfunkčný komplex Nová Cvernovka, Bratislava
Autor: Ing. arch. Maroš Oravec
Pracoviště: Ústav architektúry obytných budov (FA)
Vedoucí práce: doc. Ing. arch. Ľubica Selcová, PhD.
Oponent:doc. Ing. arch. Branislav Somora, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Polyfunkčný komplex Nová Cvernovka, Bratislava
Abstrakt:Predmetom riešenia mojej diplomovej práce je polyfunkčný komplex pozostávajúci z dvoch objektov s prevládajúcou funkciou bývania. Každý objekt sa skladá z dvoch výškových bytových domov spojených polyfunkčným parterom. V súlade s územným plánom, v parteri sa nachádzajú obchodné a administratívne priestory. Architektonická štúdia nadväzuje na preddiplomový urbanistický projekt situovaný v bývalom priemyselnom areáli Cvernovka v bezprostrednej blízkosti Dulového námestia, autobusovej stanice Mlynské Nivy a Košickej ulice v bratislavskej mestskej časti Ružinov. Vzhľadom na fakt, že na predmetné územie už bolo v minulosti spracovaných veľa podobných štúdií s blokovou zástavbou, cieľom mojej práce bol experimentálny koncept, ktorý sa má odlíšiť od jestvujúcich projektov zmenou zástavby na bodovú a natočením hmôt pre vytvorenie silnej identity a genia loci pre riešené územie. Projekt je navrhovaný s ohľadom na požiadavky developera pre urbanisticko - architekonickú súťaž Cvernovka.
Klíčová slova:polyfunkčný komplex, bývalý priemyselný areál, bývanie, bytový dom, Cvernovka

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně