19. 1. 2020  14:21 Drahomíra, Mário, Sára
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. arch. Ľubica Selcová, PhD.
Identifikační číslo: 4198
Univerzitní e-mail: lubica.selcova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Ústav architektúry obytných budov (FA)

Kontakty     Výuka     Závěrečná práce     Projekty     Publikace     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Polyfunkčný bytový dom Nová Cvernovka, Bratislava
Autor: Ing. arch. Martin Pipiška
Pracoviště: Ústav architektúry obytných budov (FA)
Vedoucí práce: doc. Ing. arch. Ľubica Selcová, PhD.
Oponent:Ing. arch. Ľubomír Králik
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Polyfunkčný bytový dom Nová Cvernovka, Bratislava
Abstrakt:Témou zadania diplomovej práce je polyfunkčný bytový dom, ktorý bude umiestnený v bývalej priemyselnej zóne známeho závodu Cvernovka. Lokalita pre návrh určeného objektu sa nachádza v Bratislave ohraničenej ulicami Svätopluková, Košická v blízkosti autobusovej stanici Mlynské Nivy východne od centra mesta. Cieľom práce bolo najmä naplnenie funkčného programu vyplývajúceho z typologického zamerania navrhovaného objektu. Dôležité bolo aj dodržanie územno-priestorových požiadaviek a regulatívov riešeného územia so zreteľom na problémy a potenciály danej lokality. Skutočnosť, že areál Cvernovky sa nachádza v jednej z najhodnotnejších štvrtí Bratislavy, je pre budovu daného typologického druhu prospešná. Hlavný koncept návrhu predstavuje líniový bytový dom, ktorý slúži ako prirodzená hluková bariéra voči frekventovanej mestskej triedy Košická. Návrh koncepcie bytového domu zahŕňa prelínanie prevládajúcej funkcie trvalého bývania s funkciou služieb, obchodu, kultúrnych a komunitných aktivít. Riešený objekt zahŕňa aj návrh verejného priestoru s bohatou funkčne zónovanou zeleňou.
Klíčová slova:bytový dom, bývanie, obchod

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně