20. 1. 2020  13:49 Dalibor
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. arch. Ľubica Selcová, PhD.
Identifikační číslo: 4198
Univerzitní e-mail: lubica.selcova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Ústav architektúry obytných budov (FA)

Kontakty     Výuka     Závěrečná práce     Projekty     
Publikace     Orgány     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Polyfunkčný obytný komplex - Nové Centrum - Bratislava, Petržalka
Autor: Ing. arch. Ivan Šamo
Pracoviště: Ústav architektúry obytných budov (FA)
Vedoucí práce: doc. Ing. arch. Ľubica Selcová, PhD.
Oponent:Ing. arch. Ľubomír Králik
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Polyfunkčný obytný komplex - Nové Centrum - Bratislava, Petržalka
Abstrakt:Predmetom mojej záverečnej práce je návrh polyfunkčného komplexu v Bratislave časť Petržalka, ktoré podporuje oblasť nového centra tejto lokality. Urbanistické riešenie mojej práce tvoria objekty prevažne blokovej zástavby, ktoré tak vytvárajú priestory rozličného charakteru. Objekty vymedzujú jasný uličný profil, zatraktívňujú riešenú oblasť a obohacujú ju o nové verejné plochy pre stretávanie verejnosti. Samotné objekty som sa snažil tvarovať tak, aby prirodzene splynulis okolitou zástavbou a zároveň riešenie umožňovalo bezproblémový presun chodcov riešeným územím. Objektom riešenia diplomovej práce sú najmä objekty pozdĺž Pajštunskej ulice v severnej časti územia. Budovy sú z prevažnej časti bytového charakteru s polyfunkčným využitím priestorov v parteri (1NP). Nárožný objekt som doplnil o priestory kníhkupectva spojeného s priestormi kaviarne situovanej v druhom nadzemnom podlaží. Navrhované objekty sú prevažne päťpodlažné. Južná fasáda smerujúca do ulice je obohatená o lodžie, ktoré tvarujú charakter fasády spolu s fasádnym obkladom a prvkami balkónov na južnej a východnej strane objektu. Niektoré objekty sú obohatené o lukratívnejšie byty na šiestom podlaží, ktoré majú k dispozícii priestory terasy.
Klíčová slova:verejné priestory, spájanie, jednoduchosť

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně