20. 1. 2020  13:40 Dalibor
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. arch. Ľubica Selcová, PhD.
Identifikační číslo: 4198
Univerzitní e-mail: lubica.selcova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Ústav architektúry obytných budov (FA)

Kontakty     Výuka     Závěrečná práce     Projekty     
Publikace     Orgány     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Wellness hotel, Bratislava-Vajnory
Autor: Ing. arch. Tímea Faragóová
Pracoviště: Ústav architektúry obytných budov (FA)
Vedoucí práce: doc. Ing. arch. Ľubica Selcová, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Wellness hotel, Bratislava-Vajnory
Abstrakt:Zadaním práce bol návrh trojhviezdičkového wellness hotela do lokality Bratislava-Vajnory, na brehu prirodzenej vodnej plochy známej ako Vajnorský rybník. Východiskom práce boli analýzy širších vzťahov lokality, oboznámenie sa s projektmi pre budúci rozvoj územia a predovšetkým pochopenie genia loci miesta. Hotel je usadený do urbanistického kontextu, ktorý by v budúcnosti tvoril "vstupnú časť" do rozvojových území miesta. Periférna poloha miesta návrhu, blízkosť Malých Karpát, prírodný charakter prostredia vytvárajú ideálne podmienky pre návrh wellness hotela. Determinujúcim faktorom pri návrhu bola atmosféra miesta - tajuplnosť, organickosť a schopnosť premeny vody ako darcu života, široký horizont, vrstevnatosť blízkeho svahu Karpát a pocit slobody. Objekt svojou výškou, samotnou tektonikou a riešením fasády tvorí prirodzený akcent svojho užšieho okolia. Samotný návrh pozostáva z komplexu troch objektov - z hotela, wellness pavilóna a kaviarne na vode, pričom objektová skladba ponúka rôzne výhľady, ukrýva prekvapenia a scenériu zážitkov. Dispozičné vzťahy navádzajú hravosť, ktorú vyvolá prítomnosť vody. Výrazným prvkom návrhu je kinetická fasáda pozostávajúca zo sklených lamiel, ktorý slúži ako protislnečná ochrana a umožní nekonečné množstvo podôb budovy. Mojim cieľom bol návrh, pri ktorom sa človek konfrontuje s krásou miesta, pri ktorom si relaxuje a oddýchne.
Klíčová slova:welless hotel, Vajnory- jazero, kinetická fasáda

Aktuální stupeň zveřejnění
 
zpřístupňování vytvořené digitální rozmnoženiny školního díla online prostřednictvím internetu bez omezení, včetně práva poskytovat sublicence třetí osobě na studijní, vědecké, vzdělávací a informační účely.


Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadáníZávěrečná prácePřílohy práce

Části práce s odloženým zveřejněním:

Posudky závěrečné práce neomezeně