31. 10. 2020  12:22 Aurélia, pamätný deň - Deň reformácie
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. arch. Ľubica Selcová, PhD.
Identifikační číslo: 4198
Univerzitní e-mail: lubica.selcova [at] stuba.sk
 
 
Externí spolupracovnice - Ústav architektúry obytných budov (FAD)

     
     Závěrečná práce     
     
          Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Habilitační práce
Název práce:Vízia a experiment v bývaní Minulosť, súčasnosť, perspektívy rozvoja do budúcnosti
Autor:
Pracoviště:
Ústav architektúry obytných budov (FAD)
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:
Vízia a experiment v bývaní Minulosť, súčasnosť, perspektívy rozvoja do budúcnosti
Abstrakt:
Práca nastoľuje naliehavé témy súčasnej spoločnosti, súvisiace s problematikou bývania súčasného a budúceho. Sú to otázky o tom, či súčasné obytné štruktúry a ich architektúra, zastavaná plocha a obostavaný objem, dispozičné riešenie obytných jednotiek, využité technológie, konštrukcie a materiály, efektívna a multifunkčná prevádzka a zároveň čím ďalej tým viac proklamovaný návrat k prírode a regionalizmus ako protiklad globalizácie vo výstavbe, budú prispievať k zvyšovaniu udržateľnosti života v mestách, či dokážu držať krok s progresívnou, inovácie a zvýšenú mobilitu prinášajúcou dobou, zvyšujúcim sa tempom života, meniacou sa demografickou štruktúrou spoločnosti. Cieľom práce je vyslovenie odborného názoru na široký problém perspektív udržateľného života v mestách, na utopické a vizionárske projekty týkajúce sa obytnej architektúry, definovanie úlohy utopických a vizionárskych projektov minulosti, v hľadaní riešení nového bývania budúcnosti, rozvrstvenie problematiky experimentov v obytnej architektúre na konkrétne druhy. Práca hlbšie rozoberá vybrané najaktuálnejšie a na Slovensku málo diskutované otázky, ktorými sú úspornosť zastavanej plochy v duchu teórie "minimum space - maximum living", minimálna dispozícia bytu ako kvalitná alternatíva, multifunkčné hybridné koncepty bývania, výskum navrhovaním alebo projekčný výskum ( research by design ), overovanie experimentálnych cieľov výsledkom projektov vypracovaných na akademickej pôde fakulty, na základe viacstrannej spolupráce Fakulty architektúry STU s praxou formou participatívneho výskumu s cieľom, aby zadávané témy boli aktuálnou spoločenskou požiadavkou.
Klíčová slova:
architektúra, , experiment, utópia,, bývanie, vízia

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně