19. 11. 2019  16:45 Alžbeta
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. arch. Ľubica Selcová, PhD.
Identifikačné číslo: 4198
Univerzitný e-mail: lubica.selcova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Ústav architektúry obytných budov (FA)

Kontakty     Výučba     Záverečná práca     Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Habilitačná práca
Názov práce:Vízia a experiment v bývaní Minulosť, súčasnosť, perspektívy rozvoja do budúcnosti
Autor: doc. Ing. arch. Ľubica Selcová, PhD.
Pracovisko: Ústav architektúry obytných budov (FA)
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Vízia a experiment v bývaní Minulosť, súčasnosť, perspektívy rozvoja do budúcnosti
Abstrakt:Práca nastoľuje naliehavé témy súčasnej spoločnosti, súvisiace s problematikou bývania súčasného a budúceho. Sú to otázky o tom, či súčasné obytné štruktúry a ich architektúra, zastavaná plocha a obostavaný objem, dispozičné riešenie obytných jednotiek, využité technológie, konštrukcie a materiály, efektívna a multifunkčná prevádzka a zároveň čím ďalej tým viac proklamovaný návrat k prírode a regionalizmus ako protiklad globalizácie vo výstavbe, budú prispievať k zvyšovaniu udržateľnosti života v mestách, či dokážu držať krok s progresívnou, inovácie a zvýšenú mobilitu prinášajúcou dobou, zvyšujúcim sa tempom života, meniacou sa demografickou štruktúrou spoločnosti. Cieľom práce je vyslovenie odborného názoru na široký problém perspektív udržateľného života v mestách, na utopické a vizionárske projekty týkajúce sa obytnej architektúry, definovanie úlohy utopických a vizionárskych projektov minulosti, v hľadaní riešení nového bývania budúcnosti, rozvrstvenie problematiky experimentov v obytnej architektúre na konkrétne druhy. Práca hlbšie rozoberá vybrané najaktuálnejšie a na Slovensku málo diskutované otázky, ktorými sú úspornosť zastavanej plochy v duchu teórie "minimum space - maximum living", minimálna dispozícia bytu ako kvalitná alternatíva, multifunkčné hybridné koncepty bývania, výskum navrhovaním alebo projekčný výskum ( research by design ), overovanie experimentálnych cieľov výsledkom projektov vypracovaných na akademickej pôde fakulty, na základe viacstrannej spolupráce Fakulty architektúry STU s praxou formou participatívneho výskumu s cieľom, aby zadávané témy boli aktuálnou spoločenskou požiadavkou.
Kľúčové slová:architektúra, , experiment, utópia,, bývanie, vízia

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene