25. 1. 2020  17:22 Gejza
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc.
Identifikační číslo: 4201
Univerzitní e-mail: alzbeta.sopirova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Ústav urbanizmu a územného plánovania (FA)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Považská Bystrica - verejné priestory v centre
Autor: Ing. arch. Veronika Vojteková
Pracoviště: Ústav urbanizmu a územného plánovania (FA)
Vedoucí práce: doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc.
Oponent:Ing. arch. Katarína Fejo, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Považská Bystrica - verejné priestory v centre
Abstrakt:Cieľom bakalárskej práce je ponúknuť riešenie verejných priestorov centrálnej mestskej zóny v Považskej Bystrici. Zámerom je vytvorenie plôch reagujúcich na súčasné spoločenské, estetické a technické požiadavky. Ponúknuť obyvateľom plnohodnotný univerzálny verejný priestor s možnosťami trávenia voľného času v rôznych ročných obdobiach. Dôležité je zredukovanie dopravy, dynamickej a statickej, využitie potenciálu prírodného prostredia ako rieka Domanižanka, splnenie požiadaviek bezbariérového navrhovania a v neposlednom rade mestu predstaviť oporné body v ďalšom smerovaní v zmysle recyklácie odpadu vo verejnom priestore, používania ekologicky prijateľných materiálov a optimálnom pomere zelených a spevnených plôch.
Klíčová slova:centrálna mestská zóna, multifunkčnosť, Verejný priestor

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně