Dec 11, 2019   1:39 p.m. Hilda
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc.
Identification number: 4201
University e-mail: alzbeta.sopirova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Institute of Urban Design and Planning (FA)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Považská Bystrica - Central Public Spaces
Written by (author): Ing. arch. Veronika Vojteková
Department: Institute of Urban Design and Planning (FA)
Thesis supervisor: doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc.
Opponent:Ing. arch. Katarína Fejo, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Považská Bystrica - verejné priestory v centre
Summary:Cieľom bakalárskej práce je ponúknuť riešenie verejných priestorov centrálnej mestskej zóny v Považskej Bystrici. Zámerom je vytvorenie plôch reagujúcich na súčasné spoločenské, estetické a technické požiadavky. Ponúknuť obyvateľom plnohodnotný univerzálny verejný priestor s možnosťami trávenia voľného času v rôznych ročných obdobiach. Dôležité je zredukovanie dopravy, dynamickej a statickej, využitie potenciálu prírodného prostredia ako rieka Domanižanka, splnenie požiadaviek bezbariérového navrhovania a v neposlednom rade mestu predstaviť oporné body v ďalšom smerovaní v zmysle recyklácie odpadu vo verejnom priestore, používania ekologicky prijateľných materiálov a optimálnom pomere zelených a spevnených plôch.
Key words:centrálna mestská zóna, multifunkčnosť, Verejný priestor

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited