24. 1. 2020  6:45 Timotej
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc.
Identifikačné číslo: 4201
Univerzitný e-mail: alzbeta.sopirova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Ústav urbanizmu a územného plánovania (FA)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Považská Bystrica - verejné priestory v centre
Autor: Ing. arch. Veronika Vojteková
Pracovisko: Ústav urbanizmu a územného plánovania (FA)
Vedúci práce: doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc.
Oponent:Ing. arch. Katarína Fejo, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Považská Bystrica - verejné priestory v centre
Abstrakt:Cieľom bakalárskej práce je ponúknuť riešenie verejných priestorov centrálnej mestskej zóny v Považskej Bystrici. Zámerom je vytvorenie plôch reagujúcich na súčasné spoločenské, estetické a technické požiadavky. Ponúknuť obyvateľom plnohodnotný univerzálny verejný priestor s možnosťami trávenia voľného času v rôznych ročných obdobiach. Dôležité je zredukovanie dopravy, dynamickej a statickej, využitie potenciálu prírodného prostredia ako rieka Domanižanka, splnenie požiadaviek bezbariérového navrhovania a v neposlednom rade mestu predstaviť oporné body v ďalšom smerovaní v zmysle recyklácie odpadu vo verejnom priestore, používania ekologicky prijateľných materiálov a optimálnom pomere zelených a spevnených plôch.
Kľúčové slová:centrálna mestská zóna, multifunkčnosť, Verejný priestor

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene