Feb 25, 2020   7:35 a.m. Frederik
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc.
Identification number: 4201
University e-mail: alzbeta.sopirova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Institute of Urban Design and Planning (FA)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Bratislava locality "Pasienky"
Written by (author): Ing. arch. Ivana Bradová
Department: Institute of Urban Design and Planning (FA)
Thesis supervisor: doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc.
Opponent:Ing. arch. Peter Stec, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Bratislava lokalita "Pasienky"
Summary:Projekt sa zaoberá zónou bývalej Dimitrovky v Bratislave. Námet nadväzuje na zelenú os mesta, ktorá sa tiahne od centra (Námestie slobody) a končí na Zlatých pieskoch, pričom je súčasťou územia Bajkalská - Mierová kolónia. Spomínaná zelená kompozičná os je vymedzená existujúcimi dominantami v priestore. Sú to najmä staré továrenské komíny Závodu mieru a súčasnej prevádzky ZSE. Na hlavnú zelenú líniu sa postupne napájajú menšie, existujúce i novonavrhované ťažiská. Tie majú rôznorodý charakter : dopravný, obchodný, športovo-rekreačný a kultúrny. Dôraz sa kladie i na existujúce objekty a komunikácie. Ekonomická stránka je teda taktiež primárne dôležitá ako idea projektu. V neposlednom rade je podstatné prepojenie Trnávky, Nového mesta, Ružinova a Rače cez transformované územie. Najväčší problém zóny, vyplývajúci zo SWOT analýzy, je železnica umiestnená na zemnom vale, rozdeľujúca územie na dve časti. Preto navrhujem umiestniť hlavný dopravný uzol smerujúci do Maďarska na estakádu, čím sa funkčne a opticky prepoja jednotlivé časti zóny. Priestor pod ňou možno využiť na statickú dopravu pre miestnych obyvateľov, no môže taktiež plniť funkciu mestského záchytného parkoviska. Charakteristickým potenciálom zóny je jej športovo-rekreačný charakter. Nielen ponechanie existujúcich, no i navrhnutie nových športových aktivít pre všetkých, nielen miestnych obyvateľov, je priam nevyhnutné. Celodenné užívanie týchto krytých i exteriérových športovísk je zabezpečené vďaka funkčnej rozmanitosti územia. V doobedných hodinách ich majú k dispozícii školy v ich blízkosti, poobede sú pre domácich i návštevníkov jazera. Vyzdvihnutie všetkých dôležitých potenciálov územia je samozrejmé pri hľadaní optimálneho riešenia.
Key words:športovo-rekreačná zóna Kuchajda, východný rozvoj Bratislavy, revitalizácia priemyselného areálu, železničná estakáda

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited