29. 1. 2020  3:15 Gašpar
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc.
Identifikačné číslo: 4201
Univerzitný e-mail: alzbeta.sopirova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Ústav urbanizmu a územného plánovania (FA)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Bratislava lokalita "Pasienky"
Autor: Ing. arch. Ivana Bradová
Pracovisko: Ústav urbanizmu a územného plánovania (FA)
Vedúci práce: doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc.
Oponent:Ing. arch. Peter Stec, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Bratislava lokalita "Pasienky"
Abstrakt:Projekt sa zaoberá zónou bývalej Dimitrovky v Bratislave. Námet nadväzuje na zelenú os mesta, ktorá sa tiahne od centra (Námestie slobody) a končí na Zlatých pieskoch, pričom je súčasťou územia Bajkalská - Mierová kolónia. Spomínaná zelená kompozičná os je vymedzená existujúcimi dominantami v priestore. Sú to najmä staré továrenské komíny Závodu mieru a súčasnej prevádzky ZSE. Na hlavnú zelenú líniu sa postupne napájajú menšie, existujúce i novonavrhované ťažiská. Tie majú rôznorodý charakter : dopravný, obchodný, športovo-rekreačný a kultúrny. Dôraz sa kladie i na existujúce objekty a komunikácie. Ekonomická stránka je teda taktiež primárne dôležitá ako idea projektu. V neposlednom rade je podstatné prepojenie Trnávky, Nového mesta, Ružinova a Rače cez transformované územie. Najväčší problém zóny, vyplývajúci zo SWOT analýzy, je železnica umiestnená na zemnom vale, rozdeľujúca územie na dve časti. Preto navrhujem umiestniť hlavný dopravný uzol smerujúci do Maďarska na estakádu, čím sa funkčne a opticky prepoja jednotlivé časti zóny. Priestor pod ňou možno využiť na statickú dopravu pre miestnych obyvateľov, no môže taktiež plniť funkciu mestského záchytného parkoviska. Charakteristickým potenciálom zóny je jej športovo-rekreačný charakter. Nielen ponechanie existujúcich, no i navrhnutie nových športových aktivít pre všetkých, nielen miestnych obyvateľov, je priam nevyhnutné. Celodenné užívanie týchto krytých i exteriérových športovísk je zabezpečené vďaka funkčnej rozmanitosti územia. V doobedných hodinách ich majú k dispozícii školy v ich blízkosti, poobede sú pre domácich i návštevníkov jazera. Vyzdvihnutie všetkých dôležitých potenciálov územia je samozrejmé pri hľadaní optimálneho riešenia.
Kľúčové slová:športovo-rekreačná zóna Kuchajda, východný rozvoj Bratislavy, revitalizácia priemyselného areálu, železničná estakáda

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene