Dec 15, 2019   10:03 p.m. Ivica
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc.
Identification number: 4201
University e-mail: alzbeta.sopirova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Institute of Urban Design and Planning (FA)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Podkonice- public space
Written by (author): Ing. arch. Veronika Veselovská
Department: Institute of Urban Design and Planning (FA)
Thesis supervisor: doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc.
Opponent:Ing. arch. Katarína Fejo, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Podkonice - verejný priestor
Summary:VESELOVSKÁ, Veronika: Podkonice – verejný priestor obce / Bakalárska práca / Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta architektúry; Ústav urbanizmu a územného plánovania. Vedúci práce: Ing. arch. Alžbeta Sopirová, PhD. Bratislava : FA STU, 2017 Cieľom návrhu mojej bakalárskej práce bolo komplexné urbanistické riešenie centrálnej zóny obce Podkonice. Pri vytváraní návrhu som hlavnú ideu zakladala na zhromažďovacom priestore ktoré by pôsobilo ako centrum. Centrum miesta pre oddych, všetky spoločenské udalosti obce a tiež miesto, ktoré umožňuje dôležitú sociálnu interakciu. Celý koncept som sa snažila smerovať tak, aby návrhom tohto centra vznikol v obci orientačný bod, a aby si navrhovaný priestor získal svoju vlastnú identitu a časom nadobúdal vlastné Genius Loci. Odpoveďou na existujúce problémy miesta a riešenie môjho konceptu som videla v odklonení dopravy mimo centrum ktorá priestorom doslova obtekala bez jednoznačnej hlavnej cesty a prepojení priestorov pred verejnými budovami ktoré spojením vytvorili plochu s veľkým potenciálom pre stretávanie a organizáciu spoločenských stretnutí.
Key words:spoločenské stretnutia, verejný priestor, sociálna interakcia, centrum dediny, námestie, Podkonice

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited