24. 1. 2020  5:39 Timotej
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc.
Identifikačné číslo: 4201
Univerzitný e-mail: alzbeta.sopirova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Ústav urbanizmu a územného plánovania (FA)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Podkonice - verejný priestor
Autor: Ing. arch. Veronika Veselovská
Pracovisko: Ústav urbanizmu a územného plánovania (FA)
Vedúci práce: doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc.
Oponent:Ing. arch. Katarína Fejo, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Podkonice - verejný priestor
Abstrakt:VESELOVSKÁ, Veronika: Podkonice – verejný priestor obce / Bakalárska práca / Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta architektúry; Ústav urbanizmu a územného plánovania. Vedúci práce: Ing. arch. Alžbeta Sopirová, PhD. Bratislava : FA STU, 2017 Cieľom návrhu mojej bakalárskej práce bolo komplexné urbanistické riešenie centrálnej zóny obce Podkonice. Pri vytváraní návrhu som hlavnú ideu zakladala na zhromažďovacom priestore ktoré by pôsobilo ako centrum. Centrum miesta pre oddych, všetky spoločenské udalosti obce a tiež miesto, ktoré umožňuje dôležitú sociálnu interakciu. Celý koncept som sa snažila smerovať tak, aby návrhom tohto centra vznikol v obci orientačný bod, a aby si navrhovaný priestor získal svoju vlastnú identitu a časom nadobúdal vlastné Genius Loci. Odpoveďou na existujúce problémy miesta a riešenie môjho konceptu som videla v odklonení dopravy mimo centrum ktorá priestorom doslova obtekala bez jednoznačnej hlavnej cesty a prepojení priestorov pred verejnými budovami ktoré spojením vytvorili plochu s veľkým potenciálom pre stretávanie a organizáciu spoločenských stretnutí.
Kľúčové slová:spoločenské stretnutia, verejný priestor, sociálna interakcia, centrum dediny, námestie, Podkonice

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene