29. 1. 2020  2:27 Gašpar
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc.
Identifikační číslo: 4201
Univerzitní e-mail: alzbeta.sopirova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Ústav urbanizmu a územného plánovania (FA)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Komárno - rozvoj mesta na Dunaji
Autor: Ing. arch. Veronika Šavelová
Pracoviště: Ústav urbanizmu a územného plánovania (FA)
Vedoucí práce: doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc.
Oponent:doc. Ing. arch. Ernest Nagy, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Komárno - rozvoj mesta na Dunaji
Abstrakt:Téma zadania diplomovej práce pojednáva návrh urbanistickej štúdie časti mesta Komárno v nadväznosti na preddiplomový ateliér. Riešené územie diplomovej práce tvorí nábrežie Dunaja vrátane územia Dunajského ramena a Alžbetinho ostrova. Hlavnou myšlienkou mojej práce bolo navrhnúť urbanistický koncept riešenia pre dané územie s cieľom sprístupnenia nábrežných plôch a rozvoja vymedzenej lokality s ohľadom na históriu, vývoj štruktúry mesta a prírodné danosti. Tvorbe konceptu predchádzalo podrobné zhodnotenie súčasného stavu územia a jeho funkčného využitia, ktoré sa v niektorých ohľadoch javí ako nevyhovujúce. Navrhovaná urbanistická štúdia predkladá novú predstavu usporiadania a funkčného využitia lokality, riešenie dopravných vzťahov a peších nadväznosti a návrh zelene v súvislosti na kontaktné územie (historické jadro mesta Komárno, mesto Komárom).
Klíčová slova:ostrov, nábrežie, bývanie

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně