26. 1. 2020  3:56 Tamara
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc.
Identifikačné číslo: 4201
Univerzitný e-mail: alzbeta.sopirova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Ústav urbanizmu a územného plánovania (FA)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Komárno - rozvoj mesta na Dunaji
Autor: Ing. arch. Veronika Šavelová
Pracovisko: Ústav urbanizmu a územného plánovania (FA)
Vedúci práce: doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc.
Oponent:doc. Ing. arch. Ernest Nagy, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Komárno - rozvoj mesta na Dunaji
Abstrakt:Téma zadania diplomovej práce pojednáva návrh urbanistickej štúdie časti mesta Komárno v nadväznosti na preddiplomový ateliér. Riešené územie diplomovej práce tvorí nábrežie Dunaja vrátane územia Dunajského ramena a Alžbetinho ostrova. Hlavnou myšlienkou mojej práce bolo navrhnúť urbanistický koncept riešenia pre dané územie s cieľom sprístupnenia nábrežných plôch a rozvoja vymedzenej lokality s ohľadom na históriu, vývoj štruktúry mesta a prírodné danosti. Tvorbe konceptu predchádzalo podrobné zhodnotenie súčasného stavu územia a jeho funkčného využitia, ktoré sa v niektorých ohľadoch javí ako nevyhovujúce. Navrhovaná urbanistická štúdia predkladá novú predstavu usporiadania a funkčného využitia lokality, riešenie dopravných vzťahov a peších nadväznosti a návrh zelene v súvislosti na kontaktné územie (historické jadro mesta Komárno, mesto Komárom).
Kľúčové slová:ostrov, nábrežie, bývanie

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene