23. 2. 2020  23:34 Roman, Romana
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc.
Identifikačné číslo: 4201
Univerzitný e-mail: alzbeta.sopirova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Ústav urbanizmu a územného plánovania (FA)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Komárno - rozvoj mesta na Dunaji
Autor: Ing. arch. Zuzana Bíróová
Pracovisko: Ústav urbanizmu a územného plánovania (FA)
Vedúci práce: doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc.
Oponent:doc. Ing. arch. Ernest Nagy, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Komárno - rozvoj mesta na Dunaji
Abstrakt:Vo svojej diplomovej práci som mala za cieľ umožniť prístup verejnosti k dunajskému nábrežiu v Komárne, a tým zabezpečiť priamy kontakt obyvateľov aj návštevníkov s vodným tokom. Súčasťou mojej koncepcie je spojiť mesto Komárno s Alžbetínskym ostrovom, t.j. Dunajské nábrežie s Malodunajským nábrežím pomocou novovytvorených peších lávok, ktoré vznikli predĺžením existujúcich osí. Do hlavnej koncepcie mojej záverečnej práce patrí navrhnúť zlepšenie funkčného využitia doteraz neprístupných priestorov a doplniť s príslušnou občianskou vybavenosťou, oddychovými a športovo-rekreačnými plochami. Súčasťou môjho filozofického návrhu bolo chrániť prírodný charakter, a preto v strednej časti riešeného územia navrhujem menej intenzívnu obytnú zástavbu, do ktorej vťahujem plochy zelene. Filozofický návrh mojej diplomovej práce je zatiaľ len víziou, ale predpokladám, že môj projekt bude v budúcnosti prijateľný ako alternatívna možnosť riešenia rozvoja mesta Komárno na Dunaji.
Kľúčové slová:Komárno, Alžbetin ostrov, dunajské nábrežia, bývanie, zeleň

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene