23. 1. 2020  22:56 Miloš
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc.
Identifikační číslo: 4201
Univerzitní e-mail: alzbeta.sopirova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Ústav urbanizmu a územného plánovania (FA)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Brezno - západný rozvoj mesta
Autor: Ing. arch. Miroslav Úradník
Pracoviště: Ústav urbanizmu a územného plánovania (FA)
Vedoucí práce: doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc.
Oponent:doc. Ing. arch. Ernest Nagy, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Brezno - západný rozvoj mesta
Abstrakt:Cieľom diplomovej práce bolo navrhnúť urbanistickú koncepciu západného rozvoja mesta Brezno. Mojou snahou bolo riešiť pomocou návrhu najmä územie bývalých kasární, ktoré sú v súčasnej dobe v dezolátnom stave a stratili už svoju pôvodnú funkciu. Hlavným podnetom pre tento návrh bola neustála migrácia obyvateľov v regióne Horehronie, pričom dochádza k odlevu obyvateľov mesta Brezno do okolitých miest, napr. Banská Bystrica, Zvolen. Hlavným dôvodom nevyhovujúcich podmienok je zlá dopravná situácia v centrálnej časti mesta, umiestnenie autobusovej a železničnej stanice v okrajovej časti mesta a nedostatok zariadení určených pre občiansku vybavenosť, šport a rekreáciu. Zameral som sa na západnú časť mesta, ktorá poskytuje najlepší priestor pre vyriešenie konkrétnych problémov mesta ako celku. Práve v tejto západnej časti dochádza v súčasnosti k neracionálnemu rozvoju mesta. Je to spôsobené výstavbou mnohých supermarketov, ktoré sú v tesnej blízkosti a tým je v tejto časti absencia verejných priestorov určených najmä pre využitie voľného času obyvateľmi mesta. V mojom návrhu je odľahčená tranzitná doprava pomocou obchvatu, ktorý vedie južnou trasou popri rieke Hron. Práve preto je možné využiť dve značne vyťažené dopravné cesty v súčasnosti na revitalizáciu zapadajúcu do mnou navrhovanej podoby mesta. Ďalším dôležitým riešením je návrh nového námestia s kultúrno -- spoločenským centrom, ktoré by bolo umiestnené na mieste križovania dvoch spomínaných ulíc. Mojou snahou bolo oživiť prostredie rieky Hron a to pomocou návrhu mnohých prvkov určených pre športovo - rekreačné aktivity.
Klíčová slova:mesto, rozvoj, rieka, občianska vybavenosť

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně