Dec 9, 2019   9:59 a.m. Izabela
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc.
Identification number: 4201
University e-mail: alzbeta.sopirova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Institute of Urban Design and Planning (FA)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Brezno - development of the western part of town
Written by (author): Ing. arch. Miroslav Úradník
Department: Institute of Urban Design and Planning (FA)
Thesis supervisor: doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc.
Opponent:doc. Ing. arch. Ernest Nagy, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Brezno - západný rozvoj mesta
Summary:Cieľom diplomovej práce bolo navrhnúť urbanistickú koncepciu západného rozvoja mesta Brezno. Mojou snahou bolo riešiť pomocou návrhu najmä územie bývalých kasární, ktoré sú v súčasnej dobe v dezolátnom stave a stratili už svoju pôvodnú funkciu. Hlavným podnetom pre tento návrh bola neustála migrácia obyvateľov v regióne Horehronie, pričom dochádza k odlevu obyvateľov mesta Brezno do okolitých miest, napr. Banská Bystrica, Zvolen. Hlavným dôvodom nevyhovujúcich podmienok je zlá dopravná situácia v centrálnej časti mesta, umiestnenie autobusovej a železničnej stanice v okrajovej časti mesta a nedostatok zariadení určených pre občiansku vybavenosť, šport a rekreáciu. Zameral som sa na západnú časť mesta, ktorá poskytuje najlepší priestor pre vyriešenie konkrétnych problémov mesta ako celku. Práve v tejto západnej časti dochádza v súčasnosti k neracionálnemu rozvoju mesta. Je to spôsobené výstavbou mnohých supermarketov, ktoré sú v tesnej blízkosti a tým je v tejto časti absencia verejných priestorov určených najmä pre využitie voľného času obyvateľmi mesta. V mojom návrhu je odľahčená tranzitná doprava pomocou obchvatu, ktorý vedie južnou trasou popri rieke Hron. Práve preto je možné využiť dve značne vyťažené dopravné cesty v súčasnosti na revitalizáciu zapadajúcu do mnou navrhovanej podoby mesta. Ďalším dôležitým riešením je návrh nového námestia s kultúrno -- spoločenským centrom, ktoré by bolo umiestnené na mieste križovania dvoch spomínaných ulíc. Mojou snahou bolo oživiť prostredie rieky Hron a to pomocou návrhu mnohých prvkov určených pre športovo - rekreačné aktivity.
Key words:mesto, rozvoj, rieka, občianska vybavenosť

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited