20. 1. 2020  10:43 Dalibor
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc.
Identifikačné číslo: 4201
Univerzitný e-mail: alzbeta.sopirova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Ústav urbanizmu a územného plánovania (FA)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Brezno - západný rozvoj mesta
Autor: Ing. arch. Miroslav Úradník
Pracovisko: Ústav urbanizmu a územného plánovania (FA)
Vedúci práce: doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc.
Oponent:doc. Ing. arch. Ernest Nagy, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Brezno - západný rozvoj mesta
Abstrakt:Cieľom diplomovej práce bolo navrhnúť urbanistickú koncepciu západného rozvoja mesta Brezno. Mojou snahou bolo riešiť pomocou návrhu najmä územie bývalých kasární, ktoré sú v súčasnej dobe v dezolátnom stave a stratili už svoju pôvodnú funkciu. Hlavným podnetom pre tento návrh bola neustála migrácia obyvateľov v regióne Horehronie, pričom dochádza k odlevu obyvateľov mesta Brezno do okolitých miest, napr. Banská Bystrica, Zvolen. Hlavným dôvodom nevyhovujúcich podmienok je zlá dopravná situácia v centrálnej časti mesta, umiestnenie autobusovej a železničnej stanice v okrajovej časti mesta a nedostatok zariadení určených pre občiansku vybavenosť, šport a rekreáciu. Zameral som sa na západnú časť mesta, ktorá poskytuje najlepší priestor pre vyriešenie konkrétnych problémov mesta ako celku. Práve v tejto západnej časti dochádza v súčasnosti k neracionálnemu rozvoju mesta. Je to spôsobené výstavbou mnohých supermarketov, ktoré sú v tesnej blízkosti a tým je v tejto časti absencia verejných priestorov určených najmä pre využitie voľného času obyvateľmi mesta. V mojom návrhu je odľahčená tranzitná doprava pomocou obchvatu, ktorý vedie južnou trasou popri rieke Hron. Práve preto je možné využiť dve značne vyťažené dopravné cesty v súčasnosti na revitalizáciu zapadajúcu do mnou navrhovanej podoby mesta. Ďalším dôležitým riešením je návrh nového námestia s kultúrno -- spoločenským centrom, ktoré by bolo umiestnené na mieste križovania dvoch spomínaných ulíc. Mojou snahou bolo oživiť prostredie rieky Hron a to pomocou návrhu mnohých prvkov určených pre športovo - rekreačné aktivity.
Kľúčové slová:mesto, rozvoj, rieka, občianska vybavenosť

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene