Dec 14, 2019   7:33 p.m. Branislava, Bronislava
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc.
Identification number: 4201
University e-mail: alzbeta.sopirova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Institute of Urban Design and Planning (FA)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Rimavská Sobota - development of west part
Written by (author): Ing. arch. Karin Tajtiová
Department: Institute of Urban Design and Planning (FA)
Thesis supervisor: doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc.
Opponent:doc. Ing. arch. Ernest Nagy, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Rimavská Sobota - západný rozvoj mesta
Summary:V diplomovej práci som sa venovala mestu Rimavská Sobota, južná časť stredného Slovenska. Keďže je to menšie mesto s dobrou dostupnosťou, cieľom bolo podporiť jeho mierku. Navrhujem tak systém peších ťahov a zelene, ktorý v meste v súčasnosti absentuje. Splnenie tohto cieľa je naviazané na hlavný mestský park, no uzavreté územia, ktoré ho obkolesujú, tomu bránia. Zároveň sa tieto územia v plošnej a funkčnej skladbe mesta jasne vykresľujú ako chýbajúci výsek. Riešené územia sú v západnej časti mesta, pri hlavnom vstupe do mesta a chátrajú po bývalom priemysle. Preto boli jasnou voľbou pre návrh novej zástavby. Nadväzujem na existujúce pešie ťahy, predlžujem ich, prepájam a približujem rieku Rimavu, pretínajúca mesto, jeho obyvateľom.
Key words:malé mesto, pešia dostupnosť, systém zelene

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited