Dec 15, 2019   2:20 p.m. Ivica
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc.
Identification number: 4201
University e-mail: alzbeta.sopirova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Institute of Urban Design and Planning (FA)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Záhorská Bystrica - street Československých tankistov
Written by (author): Bc. Ivona Kožehubová
Department: Institute of Urban Design and Planning (FA)
Thesis supervisor: doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc.
Opponent:doc. Ing. arch. Viera Joklová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Záhorská Bystrica - Ul. Československých tankistov
Summary:Cieľom bakalárskej práce bola revitalizácia verejného priestoru Ulice Československých tankistov v Záhorskej Bystrici. Ulica Československých tankistov je z historického, ale aj kompozičného hľadiska veľmi významná. Verejný priestor je však trvalo zanedbaný a nespĺňa požiadavky pre spoločenský život obyvateľov tejto prímestskej časti. V návrhu som sa zamerala na vytvorenie jednotnej ulice v zeleni, ktorá ponúka aktivity pre rôzne vekové kategórie, podporuje susedský život a navracia Záhorskej Bystrici status mesta s nádychom vidieka. Zredukovanie zanedbaného stredového pásu zelene pomohlo k vybudovaniu nových chodníkov a zväčšenie priestoru predzáhradiek obyvateľom ulice. Medzi verejným priestorom pred rímskokatolíckym kostolom a Námestím sv. Floriána som vytvorila prepojenie vizuálneho charakteru pomocou jednotnej dlažby. Ťažiskový verejný priestor pred obchodným reťazcom bol ideovo riešený ako pešia zóna s fontánou, detským ihriskom, pergolou či príjemným posedením pod korunami stromov. Sústredila som sa na typické prvky pre danú oblasť a pracovala s odkazom na minulosť. Poznatky som aplikovala pri návrhu dizajnového mobiliáru.
Key words:verejný priestor, Záhorská Bystrica, Ulica Československých tankistov, revitalizácia, námestie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited