Feb 26, 2020   9:22 p.m. Viktor
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc.
Identification number: 4201
University e-mail: alzbeta.sopirova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Institute of Urban Design and Planning (FA)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Záhorská Bystrica - street Československých tankistov
Written by (author): Bc. Mário Pavlík
Department: Institute of Urban Design and Planning (FA)
Thesis supervisor: doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc.
Opponent:doc. Ing. arch. Viera Joklová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Záhorská Bystrica - Ul. Československých tankistov
Summary:Obhliadka územia a následné vyhodnotenie problémov a potenciálov ulice Československých tankistov sa stali základným podnetom pre moju bakalársku prácu. Rýchly nárast obyvateľov Záhorskej Bystrice zapríčinil najväčší problém riešeného územia a tým je statická doprava, ktorá zmenila charakter ulice. Mojím cieľom bolo obmedziť dopravu a prinavrátiť ulici pôvodný historický charakter, ktorý by poskytoval svojou funkčnosťou priestor a možnosti pre všetky vekové kategórie. Ďalším z mojich cieľov bolo prepojiť pôvodný dedinský ráz s novonastupujúcim mestským, ktorý je v tejto mestskej časti čoraz viac viditeľný. Zámer je vyjadrený primárne v dlažbe pozdĺž celej ulice. Vzájomné prepojenie dlažby s vegetáciou symbolizuje splynutie dediny a mesta. Vidieckosť podčiarkuje aj kombinácia materiálov dreva s betónom.
Key words:verejný priestor, funkcia, ulica Československých tankistov, história

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited