24. 2. 2020  1:51 Matej
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc.
Identifikačné číslo: 4201
Univerzitný e-mail: alzbeta.sopirova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Ústav urbanizmu a územného plánovania (FA)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Záhorská Bystrica - Ul. Československých tankistov
Autor: Bc. Mário Pavlík
Pracovisko: Ústav urbanizmu a územného plánovania (FA)
Vedúci práce: doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc.
Oponent:doc. Ing. arch. Viera Joklová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Záhorská Bystrica - Ul. Československých tankistov
Abstrakt:Obhliadka územia a následné vyhodnotenie problémov a potenciálov ulice Československých tankistov sa stali základným podnetom pre moju bakalársku prácu. Rýchly nárast obyvateľov Záhorskej Bystrice zapríčinil najväčší problém riešeného územia a tým je statická doprava, ktorá zmenila charakter ulice. Mojím cieľom bolo obmedziť dopravu a prinavrátiť ulici pôvodný historický charakter, ktorý by poskytoval svojou funkčnosťou priestor a možnosti pre všetky vekové kategórie. Ďalším z mojich cieľov bolo prepojiť pôvodný dedinský ráz s novonastupujúcim mestským, ktorý je v tejto mestskej časti čoraz viac viditeľný. Zámer je vyjadrený primárne v dlažbe pozdĺž celej ulice. Vzájomné prepojenie dlažby s vegetáciou symbolizuje splynutie dediny a mesta. Vidieckosť podčiarkuje aj kombinácia materiálov dreva s betónom.
Kľúčové slová:verejný priestor, funkcia, ulica Československých tankistov, história

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene