29. 10. 2020  14:56 Klára, pamätný deň - Deň narodenia Ľudovíta Štúra
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc.
Identifikační číslo: 4201
Univerzitní e-mail: alzbeta.sopirova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Ústav urbanizmu a územného plánovania (FAD)

Kontakty
     
          
     
Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Diplomová práce
Název práce:
Hlohovec - Šulekovo revitalizácia nábrežia
Autor:
Ing. arch. Natália Hrnčárová
Pracoviště:
Ústav urbanizmu a územného plánovania (FAD)
Vedoucí práce:
doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc.
Oponent:doc. Ing. arch. Ernest Nagy, PhD.
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

Název práce:Hlohovec - Šulekovo revitalizácia nábrežia
Abstrakt:Hlavnou úlohou diplomovej práce bolo vyriešiť prepojenie mesta Hlohovec s riekou Váh a s mestskou časťou Šulekovo, vytvorením nábrežia s mestským charakterom a využitím potenciálu územia medzi mestom a mestskou časťou na vytvorenie novej atraktívnej zóny s vysokým podielom zelene a vodných plôch začlenených do obytnej štruktúry a zabezpečiť pešie prepojenie ťažiskových priestorov jednotlivých mestských častí. Vytvoreniu konceptu urbanistickej štúdie predchádzalo analyzovanie súčasného stavu riešeného územia, ktorý sa vo viacerých ohľadoch javí ako nevyhovujúci. Preto som sa rozhodla vypracovať nové usporiadanie funkčného využitia územia riešením dopravných vzťahov, pešej dostupnosti v rámci kontaktného územia
Klíčová slova:
Mestské nábrežie,, revitalizácia nábrežia, Šulekovo, Hlohovec,

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně