Oct 25, 2020   5:52 p.m. Aurel
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc.
Identification number: 4201
University e-mail: alzbeta.sopirova [at] stuba.sk
 

     
     
Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:Hlohovec – Šulekovo waterfront revitalization
Written by (author):
Department:
Institute of Urban Design and Planning (FAD)
Thesis supervisor:
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Hlohovec - Šulekovo revitalizácia nábrežia
Summary:Hlavnou úlohou diplomovej práce bolo vyriešiť prepojenie mesta Hlohovec s riekou Váh a s mestskou časťou Šulekovo, vytvorením nábrežia s mestským charakterom a využitím potenciálu územia medzi mestom a mestskou časťou na vytvorenie novej atraktívnej zóny s vysokým podielom zelene a vodných plôch začlenených do obytnej štruktúry a zabezpečiť pešie prepojenie ťažiskových priestorov jednotlivých mestských častí. Vytvoreniu konceptu urbanistickej štúdie predchádzalo analyzovanie súčasného stavu riešeného územia, ktorý sa vo viacerých ohľadoch javí ako nevyhovujúci. Preto som sa rozhodla vypracovať nové usporiadanie funkčného využitia územia riešením dopravných vzťahov, pešej dostupnosti v rámci kontaktného územia
Key words:Mestské nábrežie,, revitalizácia nábrežia, Šulekovo, Hlohovec,

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited