Dec 11, 2019   3:47 a.m. Hilda
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc.
Identification number: 4201
University e-mail: alzbeta.sopirova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Institute of Urban Design and Planning (FA)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Spišská Nová Ves - gateway to the Slovak Paradise
Written by (author): Ing. arch. Beáta Urbanová
Department: Institute of Urban Design and Planning (FA)
Thesis supervisor: doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc.
Opponent:doc. Ing. arch. Ernest Nagy, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Spišská Nová Ves - vstupná brána do Slovenského raja
Summary:V tejto diplomovej práci som chcela čiastočne poukázať na riešenie stále upadajúcemu cestovnému ruchu na Spiši. Vychádzala som z podkladov a zachovaných materiálov z histórie Novoveskej Huty a Spišskej Novej Vsi. Brala som na zreteľ možnosti kultúrneho, spoločenského vyžitia a hlavne turisticko-športového, ktoré ponúka Slovenský Raj. Snažila som sa v kompozičnom a funkčno-priestorovom riešení drasticky nenarušovať ráz a harmóniu krajiny, no zároveň vytvoriť nové atraktivity územia, ktoré majú prilákať ešte viac turistov.
Key words:turizmus, rekreácia, urbanistický rozvoj mesta

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited