26. 2. 2020  19:48 Viktor
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc.
Identifikační číslo: 4201
Univerzitní e-mail: alzbeta.sopirova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Ústav urbanizmu a územného plánovania (FA)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Bratislava - južná rozvojová os
Autor: Ing. arch. Lucia Uhrínová
Pracoviště: Ústav urbanizmu a územného plánovania (FA)
Vedoucí práce: doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc.
Oponent:doc. Ing. arch. Ernest Nagy, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Bratislava - južná rozvojová os
Abstrakt:Cieľom mojej diplomovej práce bolo navrhnúť južnú rozvojovú os Bratislavy. Riešené územie sa nachádza na Janíkovskom poli, situované južne od Petržalky a Južného mesta. Hlavnou kompozičnou a dopravnou kostrou môjho návrhu je nadviazanie na petržalskú zelenú chrbticu s električkovou traťou. V danom území sa aktuálne nenachádza žiadna vybavenosť ani žiadna zástavba, čiže môj návrh sa vyvíja na zelenej lúke. Mojim cieľom bolo dané územie funkčne naplniť tak, aby spĺňalo sebestačnú mestskú časť plynule spojenú so zvyškom mesta. Poloha riešeného územia je veľmi atraktívna z hľadiska blízkosti zelene, hrádze, chránených oblastí a rekreačných možností. Plynulé napojenie na dopravnú električkovú kostru zabezpečí rýchlu dopravu do mesta. Hlavnou myšlienkou môjho návrhu je vytvoriť zelené mesto, to znamená, dostať do územia čo najviac zelene, ktorá bude zadržiavať vlhkosť v danom území a vytvorí príjemné a obývateľné mesto. Ďalším kompozičným prvkom je priečna zelená os, ktorá prepája chránené územie Bažantnice s biocentrom Dunaja. V týchto prírodných zelených „fúzoch“ sa nachádza okrem pešej trasy aj cyklistický chodník, ktorý je napojený na cyklistický okruh do Rakúska. V návrhu sú zahrnuté okrem bývania hlavné funkcie, ktoré človek potrebuje počas života ako je šport, kultúra, vzdelanie, oddych, nemocnica a pracovná vybavenosť. Celé územie je dobre dopravne napojené či už diaľnicou alebo vlakom.
Klíčová slova:Južná rozvojová os, zelené mesto, električková kostra

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně