Feb 21, 2020   7:44 p.m. Eleonóra
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc.
Identification number: 4201
University e-mail: alzbeta.sopirova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Institute of Urban Design and Planning (FA)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Southern development center of Bratislava
Written by (author): Ing. arch. Lucia Uhrínová
Department: Institute of Urban Design and Planning (FA)
Thesis supervisor: doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc.
Opponent:doc. Ing. arch. Ernest Nagy, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Bratislava - južná rozvojová os
Summary:Cieľom mojej diplomovej práce bolo navrhnúť južnú rozvojovú os Bratislavy. Riešené územie sa nachádza na Janíkovskom poli, situované južne od Petržalky a Južného mesta. Hlavnou kompozičnou a dopravnou kostrou môjho návrhu je nadviazanie na petržalskú zelenú chrbticu s električkovou traťou. V danom území sa aktuálne nenachádza žiadna vybavenosť ani žiadna zástavba, čiže môj návrh sa vyvíja na zelenej lúke. Mojim cieľom bolo dané územie funkčne naplniť tak, aby spĺňalo sebestačnú mestskú časť plynule spojenú so zvyškom mesta. Poloha riešeného územia je veľmi atraktívna z hľadiska blízkosti zelene, hrádze, chránených oblastí a rekreačných možností. Plynulé napojenie na dopravnú električkovú kostru zabezpečí rýchlu dopravu do mesta. Hlavnou myšlienkou môjho návrhu je vytvoriť zelené mesto, to znamená, dostať do územia čo najviac zelene, ktorá bude zadržiavať vlhkosť v danom území a vytvorí príjemné a obývateľné mesto. Ďalším kompozičným prvkom je priečna zelená os, ktorá prepája chránené územie Bažantnice s biocentrom Dunaja. V týchto prírodných zelených „fúzoch“ sa nachádza okrem pešej trasy aj cyklistický chodník, ktorý je napojený na cyklistický okruh do Rakúska. V návrhu sú zahrnuté okrem bývania hlavné funkcie, ktoré človek potrebuje počas života ako je šport, kultúra, vzdelanie, oddych, nemocnica a pracovná vybavenosť. Celé územie je dobre dopravne napojené či už diaľnicou alebo vlakom.
Key words:Južná rozvojová os, zelené mesto, električková kostra

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited