20. 1. 2020  11:09 Dalibor
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc.
Identifikační číslo: 4201
Univerzitní e-mail: alzbeta.sopirova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Ústav urbanizmu a územného plánovania (FA)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Bratislava - Kollárovo námestie - verejný priestor
Autor: Bc. Dávid Podešva
Pracoviště: Ústav urbanizmu a územného plánovania (FA)
Vedoucí práce: doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc.
Oponent:Ing. arch. Karol Görner, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Bratislava - Kollárovo námestie - verejný priestor
Abstrakt:Úlohou mojej bakalárskej práce bolo navrhnúť rekonštrukciu Kollárovho námestia v Bratislave. N námestí prevažuje v sieti verejných priestorov hlavne tranzitná funkcia, čo má negatívny dopad na celé námestie a úroveň využitia celého priestoru námestia. Jeho vnímanie v očiach návštevníkov je prevažne negatívne, námestie nevyužíva svoj celkový potenciál, pričom je jeho technický stav nedostačujúci. Nevyhnutnosť zásahu dosvedčuje aj dlhodobo plánovaná rekonštrukcia zahŕňajúca výstavbu parkoviska. Cieľom návrhu bakalárskej práce bolo vytvoriť alternatívne spracovanie plánovaného zámeru. Presmerovanie dopravy, vytvorenie kultúrnych predpriestorov, revitalizácia zelene, doplnenie vodných prvkov a ďalšie zmeny umožnili vytvoriť doteraz chýbajúci program námestia. Zatraktívnenie námestia v návrhu bakalárskej práce tak poskytuje priestory na aktivity nielen kontaktným inštitúciám, stálym či príležitostným návštevníkom.
Klíčová slova:Kollárovo námestie, voľný čas, verejný priestor

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně